Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Ve dnech 22. a 23. 3. 2018 se v Plzni konal 15. ročník národního projektu Enersol pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, náměstkyně hejtmana pro školství a CR Ivany Bartošové, členky Rady pro oblast ŽP a zemědělství Radky Trylkové a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.


Hlavními tématy tohoto ročníku byly obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti a omezování emisí v dopravě. Klíčovým tématem, na které si naše žákyně L. Hložková zpracovala pro svoji práci, byla voda a hospodaření s vodou. Lucie svůj projekt LIKOS-NOE předvedla formou prezentace před odbornou porotou a vybojovala v republikovém kole krásné třetí místo. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je dokázat, že objekt může přirozeně stabilizovat všechna roční období a dosáhnout postupné minimalizace všech energií díky technologiím, které jsou v objektu LIKO-NOE použité.
Naše žákyně zaslouží velkou pochvalu za předvedenou prezentaci. Poděkování patří zástupcům firmy Liko-s, s kterými mohla L. Hložková konzultovat svoje dotazy.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

 

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top