Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

V rámci výuky dějepisu se konala 25. října 2017 pro žáky 1. ročníků oboru hotelnictví přednáška na téma Pohraniční opevnění – rok 1938.


Přednášející Mgr. Zdeněk Farkaš seznámil přítomné žáky s linií a účelem opevnění na státních hranicích, s typy bunkrů, jejich vybavením i výzbrojí. Uvedl místa a důvody opevnění československého státu, popsal těžké, lehké i tvrzové objekty vybudované před rokem 1938, jejich počty i stavy vojáků, kteří státní hranici bránili. Zvláštní pozornost byla věnována mobilizaci v roce 1938 a Mnichovské smlouvě, dle níž byla nucena čs. armáda opustit vybudované bunkry a objekty na hranicích a umožnit vstup německým okupantům do naší vlasti. Zajímavá přednáška podnítila mnohé žáky k tomu, aby se více zajímali o osudy těchto pohraničních objektů
i události, jejichž 80. výročí si budeme připomínat v příštím roce.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top