Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Kulturní

Zajímavá přednáška na téma kyberšikana

V měsíci únoru se žáci 1. ročníků všech oborů zúčastnili přednášky tiskové mluvčí Policie ČR por. Mgr. Musilové na téma kyberšikana. Seminář byl velmi poučný, dozvěděli jsme se, co může obnášet a jak bezpečně procházet sociální sítě. Za zajímavou přednášku děkujeme por. Mgr. Musilové.

H. Malíková a V. Konečný, žáci ISŠ

Setkání s ... Amerikou

Dne 25. 1. 2018 před uzavřením klasifikace za 1. pololetí čekalo na žáky 1. ročníků oboru hotelnictví malé překvapení.

Kámen a bolest

Dne 23. ledna 2018 jsme navštívili divadlo Reduta v Brně představení Kámen a bolest. Představení se odehrávalo ve Florencii v době renesance a týkalo se renesančního sochaře (a malíře) Michelangela Buonarroti, který hledá smysl bytí a postupně vyrůstá v jedinečného umělce.  V divadelní hře se také objevila řada dalších postav té doby, např. Leornado da Vinci, Lozenzo Medici nebo Niccolo Machiavelli, o kterých jsme slyšeli v hodinách literatury. Představení se nám líbilo a více nás seznámilo s renesanční dobou.

K. Smolíková, D. Zukalová, žákyně ISŠ

Workshop k výstavě Bílá růže

Zajímavý workshop k výstavě Bílá růže se konal pro žáky 1. ročníků oboru hotelnictví naší školy dne 14. 12. 2017. Michal Urban, student Univerzity Palackého v Olomouci, žákům výstavu představil a poté sami žáci plnili úkoly, které jim byly uloženy.

Stužkování maturantů 2017

V průběhu měsíce listopadu proběhlo stužkování budoucích maturantů ze všech našich maturujících ročníků. Vidět chlapce ve slušivém obleku a dívky v nádherných šatech, s krásnými účesy a vkusnými doplňky je pro rodiče, prarodiče, známé, ale i pro vyučující vždy moc hezkým, nezapomenutelným a dojímavým zážitkem.

Setkání s ... Afrikou

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 odstartoval na naší škole v rámci předmětu zeměpis cestovního ruchu neformální projekt pro žáky 1. ročníku oboru hotelnictví, který jsme nazvali „Setkání s . .  .“

Zajímavá přednáška

V rámci výuky dějepisu se konala 25. října 2017 pro žáky 1. ročníků oboru hotelnictví přednáška na téma Pohraniční opevnění – rok 1938.

Vernisáž výstavy Jadrana Šetlíka

Dne 21. září 2017 jsem s ostatními ubytovanými žáky na domově mládeže navštívila vernisáž výstavy fotografických obrazů Jadrana Šetlíka, která se konala v galerii slavkovského zámku.

Předprázdninová návštěva Prahy

V již tolik očekávanou předprázdninovou dobu naši žáci rozhodně nezaháleli a horké dny strávili na mnoha odborných exkurzích. Dvě třídy oboru hotelnictví a kuchař-číšník zvolily návštěvu památek Prahy, o nichž měly připravené referáty a procházku starou Prahou spojily i s další poučnou výstavou.

Červen ve znamení závěrečných zkoušek

Červen je na naší škole vždy velmi důležitý měsíc. Dne 1. června konali žáci písemné zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní zkoušky žáků všech učebních oborů, které se na naší škole vyučují.

Go to top