Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Kulturní

Dny Slawkowa

Ve dnech 16. – 18. 6. 2017 navštívila delegace ze Slavkova u Brna partnerské město Slawkow v Polsku. Členy této skupiny byli i dva žáci naší školy, M. Čechová, která vystoupila v rámci programu ZUŠ Františka France hrou na klávesy a P. Machálek, který vystoupil s týmem Glitter Stars.

Divadelní představení Lakomec

V pátek 2. června 2017 bylo pro žáky ISŠ ve Slavkově u Brna sehráno velice úspěšné divadelní představení Lakomec nastudované místními ochotníky.

Biofarma Sasov

Na návštěvu biofarmy se v rámci odborné exkurze vydali žáci 2. ročníku oboru hotelnictví do Jihlavy. Čekal na ně zážitkový program s prohlídkou a odborným výkladem.

Beseda v knihovně

Nedílnou součástí výuky jazyka českého se stala i v tomto roce návštěva Městské knihovny ve Slavkově u Brna. Žáci všech tří prvních ročníků učebních oborů ISŠ zavítali do místní knihovny, kde pro ně paní Urbánková, knihovnice, připravila celou řadu zajímavých informací.

Maturitní zkoušky 2017

V době od 16. do 24. 5. 2017 probíhaly na naší škole ústní maturitní zkoušky, kterým předcházely neméně důležité písemné části – slohová práce a didaktický test. Maturity skládaly dvě třídy oboru hotelnictví a jedna třída nástavbového studia.

Návštěva Osvětimi

V čase, kdy si připomínáme 72. výročí ukončení druhé světové války, navštívili žáci ISŠ ve Slavkově u Brna německý koncentrační tábor v polské Osvětimi a Březince. O exkurzi v tomto vyhlazovacím táboře jeví žáci velký zájem a škola dělá vše pro to, aby jim toto poznání umožnila.

Po stopách románských a gotických památek jižní Moravy

Na svých pravidelných cestách za poznáním jsme spolu za dva roky stihli navštívit řadu míst v České republice i v zahraničí. Ve středu 3. května 2017 se naše pozornost upřela k památkám, které sice nenacházíme často na titulních stranách propagačních materiálů, avšak bezpochyby patří k architektonickým klenotům jižní Moravy.

Tradiční návštěva Uherského Brodu a Velehradu

Poslední školní den před velikonočními prázdninami navštívili žáci tříd 1.B HT a 2.B HT Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, kam již mnoho let pravidelně jezdí mladší ročníky v rámci výuky českého jazyka a literatury.

Podezřelá krajina s anděly

Na našich cestách za divadelním uměním jsme se třídami 2.B HT a 2.A PO zavítali do divadla Reduta na úžasné představení Podezřelá krajina s anděly, která je součástí širšího cyklu „Spílání Brnu“.

Německé představení nově

Jako každý rok, tak i letos se žáci 1. ročníku oboru hotelnictví vydali do Brna, do Buranteatru na ilustrované představení 3 x O lásce v německém jazyce.

Go to top