Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Kulturní

Návštěva paní Věry Sosnarové

Dne 11. ledna 2017 přišla navštívit naší školu paní Věra Sosnarová, žena, která přežila gulag. Přišla nám říct svůj osobní životní příběh, kterým nás chtěla poučit o kruté minulosti, protože národ, který nezná svoji historii, je odsouzen ji opakovat.

Taneční kurz

Jsme žákyně ISŠ ubytované na domově mládeže. V září nám byla nabídnuta možnost absolvovat taneční kurz pod vedením manželů Jančových.  A jak zabít volný čas? Jedině tancem! Kurz začínal 20. října. Měli jsme i prodlouženou, která se konala v Hustopečích společně s tamními žáky z gymnázia. Byla skvělá, dobře jsme si zatančili i pobavili. Co nám taneční dalo? Naučili jsme se společenské i netradiční tance, ale také základy společenského chování (výborné hlavně pro kluky). Moc se nám to líbilo a už se těšíme na taneční soutěž dne 17. prosince, které se ve Zlíně zúčastní M. Šlancarová a M. Ištvánek. Poté nás ještě čeká nácvik polonézy, kterou zahájíme školní ples, který se koná 17. února 2017, přijďte se podívat.

M. Šlancarová, M. Navrátilová, ISŠ

Exkurze na letišti v Brně

Žáci 3.B HT se zúčastnili dne 14. 10. 2016 exkurze na Letišti – Brno Tuřany. Exkurze se konala v rámci předmětu cestovní ruch a žáci poznali provoz v odletové a příletové hale, proces odbavení, zázemí, bezpečnostní opatření, odletovou dráhu a hasičská auta. Načerpali zde nové poznatky, zdroje informací pro maturitní práce a možnosti zaměstnání v letecké dopravě.

Ing. Michal Šindler, ISŠ

Odborná exkurze do Třebíče

Dne 12. 9. 2016 navštívila třída 2.A HT město Třebíč. Zaměřili jsme se na židovské město, které patří na seznam památek UNESCO. Paní průvodkyně z turistického informačního centra s námi strávila více než dvě hodiny, aby nám ukázala největší zajímavosti.

Předklášteří u Tišnova – poklad středověké architektury na Moravě

Dne 28. 6. 2016 naše třída 1.B HT vyrazila na společný výlet - exkurzi do Předklášteří u Tišnova. Po příjezdu do místa určení vedly naše kroky na návštěvu Kláštera Porta Coeli s unikáním románsko-gotickým portálem. Jedná se o ženský klášter, jejímž zakladatelem je mnišský cisterciácký řád.

Obraz Klanění pastýřů od El Greca v Olomouci

Dne 21. 6. 2016 jsme na naší odborné exkurzi v Olomouci jako prvně navštívili olomouckou zoo. V té jsme viděli několik desítek různých zvířat, které například v Brně nenajdeme. Také jsme vystoupili na rozhlednu, ze které bylo vidět další místo, kam jsme zamířili, což byla bazilika na Svatém Kopečku.

Den v Technickém muzeu

Ve středu 22. 6. 2016 navštívili žáci 1.A AU se svojí třídní učitelkou Mgr. Evou Zemánkovou Technické muzeum v Brně.

Cestujeme a poznáváme

Dne 13. a 14. 6. 2016 jsme se zúčastnili odborné exkurze, která proběhla v Kutná Hoře a mohli jsme poznat různé památky a nadýchat atmosféru historického města.

Tři roky uplynuly jako voda

Slavnostní předání výučních listů absolventkám a absolventům Integrované střední školy Slavkov u Brna oborů kuchař-číšník a automechanik proběhlo v nádherných prostorách slavkovského zámku.

Odborná exkurze do Vranova nad Dyjí

Dne 15. 6. 2016 se konala odborná exkurze na státní zámek do Vranova nad Dyjí zaměřená na cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu pro žáky druhého ročníku oboru hotelnictví. Hlavním cílem byla návštěva zámku, interiérů, kaple, historie, doprava do destinace a využití místních stravovacích služeb. Exkurze výrazně obohatila poznatky žáků k maturitním otázkám z cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku, geografii a dopravu.

Ing. M. Šindler, Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top