Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Kulturní

Předklášteří u Tišnova – poklad středověké architektury na Moravě

Dne 28. 6. 2016 naše třída 1.B HT vyrazila na společný výlet - exkurzi do Předklášteří u Tišnova. Po příjezdu do místa určení vedly naše kroky na návštěvu Kláštera Porta Coeli s unikáním románsko-gotickým portálem. Jedná se o ženský klášter, jejímž zakladatelem je mnišský cisterciácký řád.

Obraz Klanění pastýřů od El Greca v Olomouci

Dne 21. 6. 2016 jsme na naší odborné exkurzi v Olomouci jako prvně navštívili olomouckou zoo. V té jsme viděli několik desítek různých zvířat, které například v Brně nenajdeme. Také jsme vystoupili na rozhlednu, ze které bylo vidět další místo, kam jsme zamířili, což byla bazilika na Svatém Kopečku.

Den v Technickém muzeu

Ve středu 22. 6. 2016 navštívili žáci 1.A AU se svojí třídní učitelkou Mgr. Evou Zemánkovou Technické muzeum v Brně.

Cestujeme a poznáváme

Dne 13. a 14. 6. 2016 jsme se zúčastnili odborné exkurze, která proběhla v Kutná Hoře a mohli jsme poznat různé památky a nadýchat atmosféru historického města.

Tři roky uplynuly jako voda

Slavnostní předání výučních listů absolventkám a absolventům Integrované střední školy Slavkov u Brna oborů kuchař-číšník a automechanik proběhlo v nádherných prostorách slavkovského zámku.

Odborná exkurze do Vranova nad Dyjí

Dne 15. 6. 2016 se konala odborná exkurze na státní zámek do Vranova nad Dyjí zaměřená na cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu pro žáky druhého ročníku oboru hotelnictví. Hlavním cílem byla návštěva zámku, interiérů, kaple, historie, doprava do destinace a využití místních stravovacích služeb. Exkurze výrazně obohatila poznatky žáků k maturitním otázkám z cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku, geografii a dopravu.

Ing. M. Šindler, Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Rozloučení s letošními maturanty 2016

Dne 27. května 2016 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Historickém sálu slavkovského zámku za účasti zástupců JMK - náměstků hejtmana S. Juránka a R. Hanáka, radního pro školství P. Šelepy, zástupců města - starosty M. Boudného a místostarostky M. Jedličkové.

Odborná exkurze do Vídně

Dne 26. 5. 2016 jsme se vydali na odbornou exkurzi do Vídně zaměřenou na dějiny gastronomie v rámci předmětu hotelový provoz pro žáky druhých ročníků oboru hotelnictví.

Návštěva Památníku písemnictví a kláštera v Rajhradě

Říká se, že nejméně známe to, co máme za humny. Abychom toto pravidlo trochu narušili, vyrazili žáci 1.B HT na návštěvu Rajhradu, kde se nachází nejstarší benediktýnský klášter na Moravě, ve kterém dnes sídlí Památník písemnictví.

Na návštěvě u prezidenta republiky

Dne 22. 4. 2016 jsme se vydali na ojedinělou školní exkurzi do Prahy. Po příjezdu jsme si nejprve prošli areál Pražského hradu a poté absolvovali komentovanou prohlídku Kanceláře prezidenta republiky.

Go to top