Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Kulturní

Cestujeme a poznáváme

Dne 13. a 14. 6. 2016 jsme se zúčastnili odborné exkurze, která proběhla v Kutná Hoře a mohli jsme poznat různé památky a nadýchat atmosféru historického města.

Tři roky uplynuly jako voda

Slavnostní předání výučních listů absolventkám a absolventům Integrované střední školy Slavkov u Brna oborů kuchař-číšník a automechanik proběhlo v nádherných prostorách slavkovského zámku.

Odborná exkurze do Vranova nad Dyjí

Dne 15. 6. 2016 se konala odborná exkurze na státní zámek do Vranova nad Dyjí zaměřená na cestovní ruch a zeměpis cestovního ruchu pro žáky druhého ročníku oboru hotelnictví. Hlavním cílem byla návštěva zámku, interiérů, kaple, historie, doprava do destinace a využití místních stravovacích služeb. Exkurze výrazně obohatila poznatky žáků k maturitním otázkám z cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku, geografii a dopravu.

Ing. M. Šindler, Mgr. D. Mihálová, ISŠ

Rozloučení s letošními maturanty 2016

Dne 27. května 2016 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Historickém sálu slavkovského zámku za účasti zástupců JMK - náměstků hejtmana S. Juránka a R. Hanáka, radního pro školství P. Šelepy, zástupců města - starosty M. Boudného a místostarostky M. Jedličkové.

Odborná exkurze do Vídně

Dne 26. 5. 2016 jsme se vydali na odbornou exkurzi do Vídně zaměřenou na dějiny gastronomie v rámci předmětu hotelový provoz pro žáky druhých ročníků oboru hotelnictví.

Návštěva Památníku písemnictví a kláštera v Rajhradě

Říká se, že nejméně známe to, co máme za humny. Abychom toto pravidlo trochu narušili, vyrazili žáci 1.B HT na návštěvu Rajhradu, kde se nachází nejstarší benediktýnský klášter na Moravě, ve kterém dnes sídlí Památník písemnictví.

Na návštěvě u prezidenta republiky

Dne 22. 4. 2016 jsme se vydali na ojedinělou školní exkurzi do Prahy. Po příjezdu jsme si nejprve prošli areál Pražského hradu a poté absolvovali komentovanou prohlídku Kanceláře prezidenta republiky.

Návštěva Moravské zemské knihovny

Během návštěvy knihovny jsme byli obohaceni o informace, jaké knihy můžeme vyhledat, jak se v knihovně správně orientovat a efektivně vyhledávat informace z dějin gastronomie, hotelového provozu, zeměpisu cestovního ruchu, marketingu, výživy a hygieny. Návštěva nám pomohla pro načerpání nových informací a do dalšího studia pro vypracovávání našich maturitních prací.

D. Winter, hotelnictví, ISŠ

Interaktivní představení opery Carmen – KROK ZA OPONU

Dne 30. 3. 2016 jsme navštívili Janáčkovo divadlo a zúčastnili jsme se představení KROK ZA OPONU S OPEROU CARMEN. Operou nás prováděla komentátorka s dirigentem, do některých ukázek se vedle sólistů opery aktivně zapojili i naši žáci, zkusili si i taneční vystoupení pod vedením profesionální choreografky. Při představení jsme seděli spolu se symfonickým orchestrem přímo na jevišti a zážitek byl opravdu strhující. Poděkování patří Mgr. Hirtovi, který nás motivoval k návštěvě takového představení.

K. Smolíková, V. Zdražilová, hotelnictví, ISŠ

Maturita se blíží

 klik do fotogalerie klik do fotogalerie klik do fotogalerie
4.A HT 4.B HT  2.A PO 

V zimních měsících proběhlo na naší škole za přítomnosti rodičů, prarodičů, přátel a pedagogů stužkování žáků oboru hotelnictví a podnikání.  Našim maturantům přejeme hodně síly a energie v závěrečné přípravě k maturitní zkoušce a u maturity „hodně štěstí, děti naše!“

Kulhánková Vlad., ISŠ

Go to top