Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Ostatní

Hmyz na talíři

Již podruhé jsme na naší škole přivítali šéfkuchaře Petra Ocknechta, který žákům 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník a hotelnictví připravil zajímavou ochutnávku jedlého hmyzu.

Odborné exkurze ve Fordu a Renocaru

Dne 8. června 2017 navštívili žáci 2.A AU v rámci odborné exkurze autoservisy Ford a Renocar v Brně. V obou firmách se jich ujali zkušení pracovníci, kteří je seznámili s provozem těchto firem od přijímání vozidel do opravy, až po samotný prodej ojetých vozů či zcela nových automobilů.

Navštívili jsme děti v Otnicích

I když bylo trošku pod mrakem, s radostí jsme vyjeli do Otnic. V momentě, když jsme parkovali na parkovišti, děti už stály u okna a netrpělivě čekaly na naši návštěvu. Přivítaly nás s velikou radostí a hlasitým povykem.

Poděkování za Květinový den 2017

Jménem organizace  Mamma HELP z.s.  bych ráda poděkovala studentům i profesorům ISŠ Slavkov za spolupráci při Květinovém dni 10. 5. 2017.

V letošním roce se jim podařilo vybrat ve prospěch Ligy proti rakovině krásných 7 896  Kč za 349 květinek. Průměr na květinku činí 22,60 Kč. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Ing. Lenka Pelánková
koordinárorka Mamma HELP centra Brno

Vysíláme s Českým rozhlasem Brno

Dne 10. 5. 2017 se naši teatendeři T. Pruch a L. Musil zúčastnili nahrávání toho nejzajímavějšího ze svých dosavadních zkušeností, které získali na republikových soutěžích v přípravě čaje.

Poslední zvonění 2017

Dne 28. 4. 2017 se celou naší školou rozezněly zvonky a píšťalky, protože dvě třídy oboru hotelnictví a jedna třída nástavbového studia měly své poslední zvonění. Tradice posledního zvonění je na naší škole vždy na dobré úrovni.

Zástupce firmy Renocar v naší škole

Dne 9. 5. 2017 se uskutečnila druhá beseda představitele firmy Renocar Dr. Jiřího Tomana, CSc. s žáky třetích ročníků učebního oboru automechanik.

Kariérní poradenství – nabídka praxe a zaměstnání žákům oboru kuchař-číšník

Dne 26. 4. 2017 navštívily naši školu dvě zástupkyně Gastrocentra STAEG Facility, spol. s r. o., které našim žákům oboru kuchař-číšník v rámci kariérního poradenství ISŠ přiblížily možnosti praktického využití a rozvíjení jejich dovedností nabytých ve škole a na kurzech pořádaných školou.

Automechanici na odborné exkurzi

Dne 12. 4. 2017 se žáci oboru automechanik zúčastnili odborné exkurze AGROTEC Group v Hustopečích se zaměřením na osobní a nákladní dopravu spojenou s opravárenstvím.

VZPoura úrazům

Tento projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Přibližuje problematiku úrazů, upozorňuje na rizikovost určitých životních situací a snaží se mladé lidi naučit, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Go to top