Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Ostatní

Preventivní program Nelátkové závislosti

V pátek dne 29. března 2019 jsme ve škole měli návštěvu, konal se preventivní program na téma Nelátkové závislosti.

Festival povolání

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna společně s dalšími školami a firmami představila dne9. 4. 2019 zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné profese žáků v regionu Slavkov u Brna.

Finanční gramotnost

Dne 26. 3. 2019 se v rámci projektu Global Money Week pod vedením Mgr. Vlastimila Havránka konala přednáška, které se účastnili žáci 3. ročníků hotelnictví. Přednáška se týkala rodinných financí, rozpočtu, nástrah a častých chyb, které lidé ve financích dělají a možností, jak se jim vyvarovat. Žáci komunikovali s Mgr. Havránkem, zapojili se do diskuze a reagovali na nejrůznější otázky. Pro velký úspěch byl pan Havránek opět pozván dne 1. 4. 2019 a přednášel žákům dalších tříd. Touto cestou bych mu jménem vedení i jménem svým ráda poděkovala za jeho čas a možnost získání nových poznatků.

Mgr. J. Výletová, ISŠ

 

 

Jarní srdíčkové dny 2019

Ve dnech 25. -29. 3. 2019 se uskutečnily JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY, charitativní sbírková akce. Vybraná částka je určena vážně nemocným dětem v celé ČR. Letos jsme pomáhali i malému Adámkovi, který trpí spinální muskulární atrofii typu 1, což je výrazné svalové onemocnění. Téměř každý přispěl nějakou peněžní částkou, a proto jsme ve Slavkově u Brna vybrali přes 7000,- Kč. Tímto chceme všem laskavým dárcům poděkovat za příspěvek pro vážně nemocné děti.

Za všechny účastníky akce N. Vrbovská, O. Pavliuk, žáci ISŠ Slavkov u Brna

Bezpečnost internetu

Ve dnech 26. 2., 8. 3. a 26. 3. 2019 nás navštívila tisková mluvčí Policie ČR, por. Mgr. Musilová a vedla pro žáky všech prvních ročníků poutavou přednášku plnou názorných příkladů o ožehavém tématu kyberšikany. Žáci si uvědomili možná rizika spojená se svým působením na sociálních sítích a také se poučili o tom, jak zneužitelné mohou někdy být údaje, které dobrovolně sdílejí. V současné době je téma internetu, sociálních sítí, kyberšikany, fake news, hoaxů a dalších potenciálně nebezpečných jevů velmi aktuální, škola se jimi proto pravidelně a opakovaně zabývá. Děkujeme tímto Mgr. Musilové a jsme rádi, že nás každoročně navštěvuje.

Mgr. M. Burgetová, ISŠ

Studium ve Velké Británii

Dne 6. března 2019 měli žáci maturitních ročníků možnost zúčastnit se přednášky ambasadora UniLink pana Kryštofa Klimeše a profesora University of Derby pana Tonnyho Clodda.

Život s gamblerem – prevence hazardu

Ve čtvrtek 28. února 2019 měli naši žáci vzácnou příležitost setkat se na půdě školy se spisovatelkou Martinou Bittnerovu.

Sportovec okresu Vyškov 2018

Dne 28. 2. 2019 žáci 3. ročníku oboru kuchař – číšník pod vedením učitelek odborného výcviku připravovali catering k příležitosti slavnostního vyhlášení Sportovce roku okresu Vyškov 2018, které se konalo v Besedním domě ve Vyškově. Této akce se naši žáci zhostili tradičně velmi dobře. Zadavatel byl spokojen a i samotný raut proběhl úspěšně.

L. Sigmundová, ISŠ

SWEET EXPO 2019 VARŠAVA

Ve dnech 16. – 17. 2. 2019 pořádala Asociace kuchařů a cukrářů zájezd na úžasný veletrh Sweet Expo 2019, který se konal ve Varšavě. Každý, kdo miluje cukrařinu, by měl tento veletrh navštívit.

Poděkování za catering - Policie ČR

Jménem vedení školy a jménem svým děkuji Mgr. P. Horákové a žákyním 1. ročníku hotelnictví za organizaci cateringu v reprezentativních prostorách slavkovského zámku při slavnostním ocenění policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Kulhánková Vlad.

Go to top