Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ 2019

zveřejňujeme kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ 2019:

kritéria hodnocení obor hotelnictví

kritéria hodnocení obor podnikání