Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

65-51-H/01 Kuchař - číšník

       
  • 3letý učební obor ukončený výučním listem
  • výuka probíhá podle ŠVP Kuchař-číšník
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků pro oblast restauračních zařízení a služeb veřejného stravování
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz studené kuchyně, barmanský kurz, sommeliérský kurz, kurz přípravy kávy, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny
  • součástí odborného výcviku je i praxe v restauračních provozech
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem


Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top