Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

64-41-L/51 Podnikání

pracoviště Slavkov, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu 

  • 2leté nástavbové studium ukončené maturitou
  • jedná se o "všeobecné" nástavbové studium, přijetí je podmíněno úspěšným ukončením učebního oboru a získáním výučního listu v jakémkoli oboru
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro řídící činnost ve svém oboru v pozici zaměstnance i podnikatele
  • absolvent se během studia seznámi především s oblastí ekonomiky a řízení podniku. Těžištěm výuky odborných předmětů je financování podniků, daňová soustava, marketink a management, účetnictví, právo, korespondence, informační a komunikační technologie, psychologie a výuka cizích jazyků
  • absolvent, který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, může pokračovat v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem 
Učební plán dle ŠVP Podnikání
 
P.č. Předmět Zkr. 1. r. 2. r. Celkem
1 Český jazyk a literatura ČJL 4 5 9
2 Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) AJ1/NJ1 4 5 9
3 Tělesná výchova TEV 2 2 4
4 Ekonomika podniku EPO 3 3 6
5 Právo PRA 2 2 4
6 Management a marketing MAM 2 2 4
7 Účetnictví UCE 3 3 6
8 Daně a daňová soustava DAS 1 1 2
9 Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 4
10 Psychologie PSY 2 2 4
11 Učební praxe PRX 2 - 2
12 Základy společenských věd ZSV 2 2 4
13 Matematika MAT 3 2 5
14 Informační a komunikační technologie ITE 2 2 4
  Celkem   34 33 67
Teplota: 9.9 °C Čas měření:
2017-10-23 20:51:45
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top