Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení

Na základě znění § 60 odst. 10 školského zákona ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání a stanovuje pro toto 4. kolo počty přijímaných žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání pro školní rok 2018/2019.


Všechna kritéria pro přijetí naleznete na samostatném odkazu Kritéria přijetí našich www stránek. 

Pro přihlášení do přijímacího řízení ve 4. kole je nutno použít nové přihlášky, nebo můžete použít předvyplněný tiskopis přihlášky, který najdete také na samostatném odkazu našich www stránek v sekci Přijímací řízení.

Termín pro podání přihlášek je pro 4. kolo přijímacího řízení stanoven od 10. července 2018 do 29. srpna 2018.

Vyhodnocení výsledků proběhne 31. srpna 2018 v 08:00 hod.

Do žádného z oborů vzdělání (včetně maturitního) se nekonají přijímací zkoušky!!!

 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní 18

 

3leté obory vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní 0
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní 17
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky denní 31
33-56-H/01 Truhlář 3 roky denní 2

 Mgr. Vladislava Kulhánková

Go to top