Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Náležitosti přihlášek - žáci základních škol

Náležitosti přihlášek - dle § 1 vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění

Přihláška do 1. ročníku - uchazeči ze ZŠ
  1. vyplněný formulář přihlášky, podepsaný žákem a zákonným zástupcem, s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru, případně potvrzený školou
  2. vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, pokud není potvrzena na 2. straně formuláře přihlášky základní školou
  3. doklady o výsledcích olympiád dle kritérií hodnocení, které nejsou uvedeny ve výstupním hodnocení uchazeče ze základní školy
  4. závěrečné vysvědčení o ukončení základní školy a splnění povinné školní docházky nebo jeho ověřenou kopii předloží přijatý uchazeč bezprostředně po jeho vydání nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy
Přihláška do 1. ročníku nástavbového studia - uchazeči ze SŠ
  1. vyplněný formulář přihlášky, podepsaný žákem (u nezletilých i zákonným zástupcem), případně potvrzený střední školou
  2. vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku vzdělávání na střední škole, pokud není potvrzena na 2. straně formuláře přihlášky střední školou
  3. výuční list nebo jeho ověřenou kopii, pokud bylo střední vzdělávání již ukončeno
  4. doklady o výsledcích sportovních a vědomostních soutěží dle kritérií hodnocení, které nejsou uvedeny a potvrzeny střední školou na 2. straně přihlášky
  5. Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem nebo jeho ověřenou kopii, předloží přijatý uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy

formát pdf Úplné znění vyhlášky 353/2016 Sb.

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top