Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Projekt Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace je spolufinancován Evropskou unií.
Jedná se o zapojení do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony).


Gramy RazemNázev projektu: ISŠ Slavkov u Brna
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Škola si určila tyto oblasti jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování:
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Datum zahájení: 1. 8. 2017
Datum ukončení: 31. 7. 2019
Celkový objem finančních prostředků: 1 197.432,- Kč.

ISŠ

Teplota: 10 °C Čas měření:
2017-10-23 20:40:39
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top