Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

 V únoru 2017 proběhlo na naší škole antropometrické měření žáků pořádané Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tento celostátní antropometrický výzkum probíhá v pravidelných intervalech od roku 1951.


   
Podle zjištěných hodnot z výzkumu v roce 2001 patřila naše mládež mezi nejvyšší na světě. Cílem projektu bylo zmapovat současný tělesný stav české mládeže a vysledovat závislost mezi tělesnou výškou, výskytem nadváhy
a způsobem stravování dětí.
Měření se zúčastnili žáci 18+. Průběh měření probíhal takto:
- vyplnění dotazníku,
- měření tělesné výšky,
- měření složení těla (podíl svalstva, tuků, minerálů aj.) bioelektrickou impedancí na přístroji InBody,
- rozbor naměřených dat s odborníkem.
Každý účastník získal informace o svém těle a stavu své tělesné kondice. Tyto informace by měly být motivací a zároveň inspirací ke zdravému životnímu stylu.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top