Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Poradenský den na IPS ÚP ve Vyškově 2013

Kariérové poradenství nabývá v současné době stále většího významu. Žáci stojí před volbou profesní dráhy a našim cílem je, aby si tímto životním úkolem dokázali poradit. Profesní orientace je utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání. 

 

  
Profesní orientace je jedním z úkolů, které plní výchovné poradenství pro žáky ISŠ ve Slavkově u Brna.
V průběhu studia jsou žákům zprostředkovány  nejdůležitější znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce, jsou vybaveni kompetencemi, které by jim měly pomoci při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při jejich vstupu na trh prácea při uplatňování jejich pracovních práv.
Součástí vzdělávacího programu realizovaného naší školou je i návštěva vycházejících ročníků na IPS ÚP ve Vyškově. Studenti již tradičně přivítali kvalitní informační základnu vztahující se k možnostem dalšího vzdělávání na různých typech škol.
Žáci učebních oborů ocenili informace o vývoji trhu práce v regionu, o postupech při hledání zaměstnání a možnostech rekvalifikačních kurzů nabízených ÚP ve Vyškově. Jedinečný prožitek jim přinesl film o průběhu výběrového řízení, do kterého se mohli interaktivně zapojit.
Věříme, že naše dosavadní spolupráce s tak významným sociálním partnerem, jako je Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově, se bude v dalších letech úspěšně rozvíjet a naši absolventi získají uplatnění na trhu práce.

Mgr. Anna Spáčilová

 

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top