Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

 Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.


   
Pracovník Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány do budoucnosti, co by chtěli dělat po vyučení.  Vysvětlil nám nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce. Zajímavá je i nabídka dalšího vzdělávání na různých školách. Možností je třeba zkrácená forma studia v učebních oborech na naší či jiné škole. Podmínkou k přijetí na toto zkrácené studium je výuční list nebo maturita. A tak se mohou mladí i starší zájemci vyučit během jednoho roku v oboru Kuchař-číšník, Automechanik a Truhlář. Získané poznatky z Úřadu práce uplatní žáci nejen v osobním životě, ale i při závěrečných zkouškách v otázkách na téma Svět práce. Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.

Ing. V. Otáhalová, ISŠ

Exkurze na Úřadu práce
V pátek 31. 3. 2017 se žáci třídy 3.A AUTR zúčastnili odborné exkurze na Úřadu práce ve Vyškově. V první části se žáci seznámili s fungováním tohoto úřadu, se službami, které úřad poskytuje a s jeho významem na poli zaměstnanosti. Velice cenné informace získali žáci ve druhé části exkurze, která byla věnována právům, povinnostem a možnostem žáků v souvislosti s ukončením vzdělání na střední škole. Na závěr měli žáci možnost zahrát si na personalisty, když na základě životopisu a videonahrávek vybírali uchazeče na pracovní pozici ve fiktivní firmě. Celá exkurze probíhala ve velice příjemné atmosféře. Velkou zásluhu na tom měl zejména zaměstnanec Úřadu práce ve Vyškově Ing. Radomil Novotný, který celou exkurzi vedl.

Ing. V. Zoul, ISŠ 

Teplota: 15.9 °C Čas měření:
2018-09-15 21:10:27
Internetové vyhledávače
 
 
Vzdělávání všem
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
Asociace českých nábytkářů
 
Ambasador MU Brno
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top