Informace k ukončení školního roku 2019/2020 a předávání vysvědčení

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

ukončení školního roku s předáváním vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 v 12:00 hodin v učebnách dle rozpisu (rozpis najdete zde).

Upozorňujeme, že do školy budou vpuštěni pouze žáci, kteří odevzdají vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a budou mít u sebe 2 ochranné roušky a sáček.

Prosíme žáky, aby během pobytu ve škole respektovali  Pravidla ochrany zdraví a provozu středních škol v červnu 2020.

Žáci jsou v tento den povinni vyklidit šatní skříň.

 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme klidné prázdniny!

 

Mgr. Vladislava Kulhánková v. r.

ředitelka školy