Informace pro rodiče a žáky k podzimním prázdninám

Vážení zákonní zástupci, rodiče a studenti,
všem Vám přeji oddychové podzimní dny a děkuji Vám jménem vedení školy za spolupráci a studentům za plnění školních povinností. Bohužel situace je vážná, naplňte tedy tyto dny pohodou doma a vycházkami do přírody. Jsem stále optimista, takže věřím, že společně vše zvládneme a že se zase co nejdříve potkáme ve škole s našimi studenty. Škola bez žáků není školou a všichni víme, že distanční výuka je náročná pro studenty, ale hlavně pro učitele, které ničím nenahradíme. Vše je nyní o lidské toleranci a vůbec o vztahu k druhým lidem. Přeji Vám hodně elánu a pevné zdraví do dalších dní. Jsme tu stále pro Vás.

P. S.
A pozor - smích je pro duši to samé, co kyslík pro plíce!
Kulhánková Vlad., ředitelka školy

 Výzva k odpovědnosti ministra MŠMT Roberta Plagy