Informace pro rodiče a žáky k pokračování distanční výuky

Vážení zákonní zástupci, rodiče a studenti,

z důvodu epidemiologické situace pokračujeme v distanční výuce, která je povinná. V případě, že má student problémy s připojením, nechť kontaktuje svého třídního učitele. Doufám ale, že k této situaci již nedochází, neboť všichni studenti byli náležitě proškoleni a mají potřebné informace. Vím, že situace není jednoduchá a je náročná pro všechny, proto Vás všechny nabádám ke spolupráci a studenty k plnění zadaných úkolů, které jsou studentům zadávány prostřednictvím aplikace EDOOKIT a vyučujeme formou videokonferencí v aplikaci TEAMS. Spojení probíhá podle běžného rozvrhu lichého a sudého týdne. V přílohách na www.iss-slavkov.eu najdete všechny informace nám zaslané dotčenými orgány. Vzhledem k tomu, že v současné době vznikly komplikace spojené s organizací voleb do školských rad, a zároveň je nutné, aby školské rady fungovaly bez problémů dál, prodlužuje MŠMT funkční období členů školských rad na termín do tří měsíců po skončení nouzového stavu v ČR. Chystali jsme volby na 2 uvolněná místa zákonných zástupců a plnoletých žáků školy v době hovorových hodin v měsíci listopadu, ale vzhledem ke stávající epidemiologické situaci, nyní volby proběhnout nemohou. Školská rada je ale usnášeníschopná a dokumenty se zápisy najdete na www. iss-slavkov.eu – informace – školská rada. Termín hovorových hodin nyní není možné realizovat a budete informováni prostřednictvím zprávy třídních učitelů v aplikaci EDOOKIT a na stránkách školy o novém termínu a způsobu realizace.
Věřte, že tým učitelů naší školy má velké zkušenosti a vzdělávání studentů je naší prioritou
i v rámci distanční výuky.


Děkujeme za spolupráci a přeji pevné zdraví.

 

Mgr. Kulhánková Vlad. v. r.
ředitelka školy

 Informace k usnesení vlády

 Informace pro školy a školská zařízení

 Dopis MPSV ČR

 Dopis náměstka MŠMT školské rady

 Dopis MŠMT školské rady