Hovorové hodiny online - listopad 2020


Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, že termín hovorových hodin - třídních schůzek je stanoven na: 

čtvrtek 19. 11. 2020 od 16.30 do 17:30 hod.

Hovorové hodiny proběhnou online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

pozvánka a pokyny na hovorové hodiny ISŠ

dopis ministra MŠMT k výuce od 18. 11. 2020

informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020