Informace pro rodiče a žáky - pokyny a manuály - covid 19 - konec prosince 2020

 

Odkazované dokumenty:

  • informace k provozu škol a školských zařízení od 21. 12. formát pdf
  • opatření MŠMT o odlišnostech v organizaci školního roku formát pdf