Informace k přijímací jednotné zkoušce a příjímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia (obor hotelnictví a podnikání):
dne 8. června 2020 (náhradní termín 23. 6. 2020).
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a na úřední desce školy:
dne 16. 6. 2020 v 15:00 hodin.
Termín odevzdání zápisového lístku (neplatí pro obor podnikání):
do 23. 6. 2020 (přímo odevzdat ve škole, nebo k poštovní přepravě – stačí razítko pošty v tímto datem).
V průběhu přijímací jednotné zkoušky platí pro všechny zúčastněné povinnost dodržovat principy ochrany zdraví, které vydalo MŠMT dne 6. 5. 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2:

Mgr. Vladislava Kulhánková, v. r.
ředitelka školy