Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Akce školy

Distanční výuka v oboru kuchař-číšník

Distanční výuka na naší škole v odborném výcviku oboru kuchař-číšník aktuálně probíhá formou individuálních konzultací (jeden žák – jeden učitel). Žáci mají možnost touto formou přijít na tři hodiny vaření v týdnu, na kterých využíváme čas k přípravě na závěrečné zkoušky. Tento styl přípravy nám umožňuje více osobní přístup k potřebám každého žáka. Můžeme tak do detailu konzultovat jednotlivé postupy s ohledem na aktuální prvky moderní gastronomie a také na servis pokrmu na talíři. Online pak mají žáci možnost konzultovat svá menu, plánovat postupy vaření a srovnávat si představy o vzhledu pokrmu podle fotografií pokrmu z konzultace. Touto formou se také upevňuje vztah žák - učitel, kde po návratu do školy to napomůže vzájemnému porozumění.

R. Škvarek, ISŠ

Šikovné cukrářky se učí ve vlastní kuchyni

V této nelehké době distančního vzdělávání probíhá na dálku i odborný výcvik. Naším cílem je zapojit žáky do výuky hlavně po praktické stránce a to ve vlastní kuchyni. Žáci se snaží dle našich instrukcí vyrábět cukrářské výrobky. Vést takto praktickou výuku není vůbec jednoduché, protože každý žák má doma jiné možnosti a vybavení. Abychom mohli posoudit, jak se výrobek zdařil, setkáváme se s žáky na videokonferencích, kde se každý prezentuje svým upečeným výrobkem. Všichni tak mají možnost zhodnotit práci svých spolužáků a poučit se ze zkušeností ostatních. I přes složitou situaci se nám tato spolupráce s žáky daří a jsme rády, že mají podporu v rodině.

L. Hladká, L.Hromková, ISŠ
učitelky odborného výcviku

 

SOUTĚŽÍME A BAVÍ NÁS TO

Již v měsíci lednu jsme vyhlásili valentýnskou soutěž pro všechny žáky našich oborů. Každý, kdo měl chuť oslavit den svatého Valentýna, mohl ještě navíc získat jedničku od svého odborného učitele a zúčastnit se soutěže, v níž jste o vítězi rozhodli VY svými laiky na našich facebookových stránkách – Integrovaná střední škola Slavkov u Brna.
Sešlo se nám velké množství fotografií, kdy si žáci dali práci a uvařili i několikachodové menu a prostřeli stůl, jiní připravili krásné moučníky a drinky. Všechny fotografie jsme rozdělili do čtyř kategorií: SLAVNOSTNÍ TABULE, POKRM, DEZERT a SLADKÝ POKRM (jen obor cukrář). Vítězové našich kategorií jsou známi a vy se můžete podívat na všechny dobroty na našem FB. Současně se snažíme představit, jak lze propojit naši distanční výuku s běžným každodenním životem. Další soutěž - nejkrásnější upečený velikonoční beránek - jsme vyhlásili 13. 3. 2021 a všichni můžete dát hlas svému favoritovi.

Ing. L. Svobodová

Distanční výuka hotelového provozu trochu jinak

Už delší dobu trápí nás učitele i studenty distanční výuka. Pedagogové si zvykli mluvit do svých šedých monitorů a jen matně tuší, co se odehrává na druhé straně u studentů. Zda jsou na příjmu oni sami, nebo zda je přítomen jen jejich počítač :).

Posouváme naši spolupráci dál

V minulých letech jsme získali pro naše truhláře „sponzora“ studijních stipendií ve firmě Dřevodílo Rousínov. Spolupráce byla v minulosti velmi dobrá, a tak se vedení této firmy rozhodlo, že budou každého půl roku finančně oceňovat nejlepší truhláře, čehož si nesmírně vážíme. V nedávné době mne navštívil zástupce firmy pan Michal Navrátil s nabídkou nové spolupráce, neboť v centru Londýna otevřou v jarních měsících novou českou restauraci, kde by mohli naši studenti při zlepšení epidemiologické situace vykonávat odborné stáže. Nabídka je to víc než lákavá, se zájmem našich studentů počítáme a těšíme se, že tuto nabídku spolupráce určitě využijeme. Více o otevření české restaurace najdete v přiložené tiskové zprávě časopisu Forbes.

Kulhánková Vlad.

 

METELKA CUP? Letos jinak, ale přece

Již v loňském roce jsme začali pracovat na realizaci 20. ročníku barmanských soutěží METELKA CUP, který se měl konat symbolicky 11. 11. 2020, a je na naší škole již tradicí. Bohužel jsme soutěže barmanů a  teatenderů museli vzhledem ke koronavirové situaci zrušit. V podzimních měsících mne však kontaktoval pan Milan Metelka s prosbou, zda bychom i v této nelehké situaci nebyli nápomocni a pro jeho obchodního partnera z Chile nevymysleli drinky a cukrářské zákusky na bázi jeho „milků“, kterých má ve svém portfóliu celou řadu.

Propagace on-line? U nás žádný problém

Situace kolem nás přinesla velké změny ve výuce, do které se kromě prezenční formy studia zařadila i výuka na dálku – distanční forma. Na situaci jsme také reagovali změnou propagace naší školy pro rodiče a žáky ZŠ, kteří se právě nyní rozhodují o konkrétní střední škole a příslušném oboru. Zúčastnili jsme se on-line Festivalu vzdělávání pořádaného JMK, zapojili se do Burz Škol On-line pro Slavkov u Brna, Vyškov a Brno, upravili k tomu i naše webové stránky, připravujeme nová videa o škole a jednotlivých oborech a rozhlasové relace. Na více než 50 ZŠ jsme poslali naše propagační materiály i odkazy jednak elektronicky, ale i tištěné materiály. Máme zřízenou funkci koordinátora propagace a zaměstnance, kteří odpovídají na všechny dotazy potenciálních zájemců o studium na naší škole. Jsme připraveni na individuální návštěvy i prohlídky školy pro všechny zájemce po předchozí telefonické domluvě. Máme co ukázat a věříme, že toho při rozhodování o škole a oboru využijete.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Vzdělávání na dálku

Povinnost vzdělávat distančním způsobem znamenala pro všechny školy velkou výzvu, na kterou bylo třeba reagovat. Zkušenosti získané v jarním období koronavirové epidemie naší škole přípravu na současnou situaci velmi ulehčily a tvořily základ, na který bylo možné navázat. V průběhu měsíce září, kdy probíhala prezenční výuka, nastavila škola funkční systém komunikace s žáky přes platformu Microsoft Teams pro online výuku. Souběžně s novou platformou jsme navázali na dobré zkušenosti s využitím školního informačního systému Edookit pro zasílání úkolů a ověřování získaných znalostí.
I když v průběhu distanční výuky bezesporu došlo ke zvýšení digitální gramotnosti žáků i učitelů, je více než jasné, že vzdělávání na dálku nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty. Proto je pro všechny učitele (a věřím, že nejen pro ně) návrat žáků do škol v průběhu měsíce listopadu a prosince signálem k optimismu a vyhlídkou k brzkému návratu do „staronových“ zajetých kolejí.

Ing. D. Hortová, ISŠ

Bankéři do škol

S projektem Bankéři do škol, který organizuje již 7. rokem Česká bankovní asociace se setkali žáci 2. ročníků oboru hotelnictví dne 29. září 2020 v rámci workshopů „Základy finanční gramotnosti“ a „Kyberbezpečnost“. V jejich průběhu se osobně setkali s bankéři, kteří je kreativní formou provedli aktuálními tématy, společně diskutovali o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí a jak co nejlépe spravovat vlastní finance. Více o projektu, jehož cílem je osvěta a edukace mladých lidí v oblasti financí a snaha o vyzdvižení důležitosti výuky finanční gramotnosti na školách naleznete na https://www.bankeridoskol.cz.

Ing. D. Hortová, ISŠ

Den učňovských oborů

V úterý 15. 9. 2020 ožilo vyškovské náměstí prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov za podpory města a Úřadu práce Vyškov.

Virtuální prohlídka školy

Videoprezentace školy

   
Internetové vyhledávače
 
Seznam škol
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
České ručičky
 
Asociace českých nábytkářů
 
Certifikát společnosti Scio
 
Dřevařský e-magazín
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top