Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Akce školy

Den učňovských oborů

V úterý 15. 9. 2020 ožilo vyškovské náměstí prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov za podpory města a Úřadu práce Vyškov.

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou je tajemné místo. O jeho barokní architekturu se postaral Jan Blažej Santini, který je znám především svým stylem, konkrétně barokní gotikou. Jeho architektonická díla mohli na vlastní oči vidět 11. září 2020 studenti druhých ročníků oboru hotelnictví s doprovodem Mgr. Freyové a Mgr. Hirtem.

Concours Mondial de Bruxelles 2020

Nikdy jsem si nemyslela, že práce someliéra může být tak zábavná. Po účasti na Mezinárodní soutěži vín Concours Mondial de Bruxelles 2020 v Brně jsem však změnila svůj názor.

Školní rok 2019/2020 u automechaniků

Školní rok 2019/2020 byl již od prvních měsíců plný akcí a aktivit, které pomohly automechanikům naší školy k prohloubení znalostí a dovedností v oboru.

Maturitní a závěrečné zkoušky 2020

Covid-19 zasáhl do přípravy žáků maturitních a učebních oborů, ale díky nasazení celého učitelského týmu a snaze žáků zvládnout na výbornou důležitou životní zkoušku, nakonec vše proběhlo hladce a podle litery zákona.

Přepisujeme historii – poprvé zkoušky oboru cukrář

Nouzový stav a situace s Covid-19  změnila životy našich žáků i nás všech ve škole. Zatímco v minulých letech jsme věnovali květen maturitním zkouškám, letos k závěrečným zkouškám přibyly i zkoušky maturitní. Od 11. května 2020 se všichni naši žáci mohli ve škole účastnit konzultací, které jim ochotně nabídli všichni zainteresovaní vyučující. Rozhodnutím MŠMT byli všichni žáci k ZZ a MZ připustěni. Květen a červen jsou ve škole vždy velmi důležité měsíce, neboť v květnu naši žáci skládají zkoušku dospělosti a červen je ve znamení závěrečných zkoušek.

Moje šílenství

Často potkáváte lidi, kteří dělají to, co je baví? Jestli ne, tak přijďte za mnou a já vám ukážu svoji životní lásku, která se jmenuje flair  (úplný název flair bartending), ke které mě přivedli L. Hošek a L. Musil. Je to barmanská show, jejímž obsahem je podávání alkoholických a nealkoholických nápojů s netradičními až akrobatickými prvky a pohyby. Tuto disciplínu dělíme na:

  •  Working flair – používá se většinou za barem, láhev máte plnou minimálně do půlky a barman hází jednodušší triky téměř bez otočení láhve.
  • Exhibition flair – je to zajímavější část flairu více využívaná na soutěžích. Podmínkou je 20 ml minimálního množství tekutiny v láhvi, což dovoluje soutěžícím atraktivnější vystoupení pro diváky.

Poděkování pedagogům a zaměstnancům školy

Od 11. března 2020 se život v naší škole výrazně změnil a ráda bych poděkovala všem mým kolegům, kteří velice zodpovědně přistoupili ke zcela jinému systému výuky, který na ně klade daleko větší nároky.

TÝDEN S TECHNIKOU

Těsně před tím, než byly nařízením Vlády ČR v souvislosti s koronavirem uzavřeny všechny školy, uskutečnily se na ISŠ Slavkov u Brna hned tři akce související s technikou, kterých se ovšem účastnili nejen žáci z technických oborů školy, ale také žáci oborů netechnických.

Motivační příspěvky pro truhláře z ISŠ Slavkov u Brna

Na základě uzavřené dlouhodobé spolupráce naší školy s družstvem Dřevodílo Rousínov proběhlo dne 6. 3. 2020 pravidelné vyhodnocení nejlepších žáků oboru truhlář za 1. pololetí školního roku v každém ročníku a žáci, kteří splnili stanovená kritéria, byli oceněni finanční odměnou ve výši 2 500,- Kč, 1 750,- Kč, 1 250,- Kč a 500,- Kč. Odměnu osobně žákům předal Ing. Pavel Šaněk, výrobní ředitel Dřevodíla Rousínov. Jsme rádi, že spolupráce s touto firmou nespočívá pouze s organizováním praxí našich žáků ve firmě, ale i v podpoře studia nejlepších žáků a k jejich motivaci dosahovat co nejlepších výsledků.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Videoprezentace školy

Internetové vyhledávače
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
České ručičky
 
Asociace českých nábytkářů
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top