Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Informace

Informace pro rodiče a žáky - pokyny a manuály - covid 19 - začátek ledna 2021 (aktualizováno)

 

Odkazované dokumenty:

  • informace k provozu škol a školských zařízení od 11. 1. do 22. 1. 2021 formát pdf
  • informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. formát pdf
  • opatření PES pro oblast školství formát pdf

 

METELKA CUP? Letos jinak, ale přece

Již v loňském roce jsme začali pracovat na realizaci 20. ročníku barmanských soutěží METELKA CUP, který se měl konat symbolicky 11. 11. 2020, a je na naší škole již tradicí. Bohužel jsme soutěže barmanů a  teatenderů museli vzhledem ke koronavirové situaci zrušit. V podzimních měsících mne však kontaktoval pan Milan Metelka s prosbou, zda bychom i v této nelehké situaci nebyli nápomocni a pro jeho obchodního partnera z Chile nevymysleli drinky a cukrářské zákusky na bázi jeho „milků“, kterých má ve svém portfóliu celou řadu.

Informace pro rodiče a žáky - pokyny a manuály - covid 19 - konec prosince 2020

 

Odkazované dokumenty:

  • informace k provozu škol a školských zařízení od 21. 12. formát pdf
  • opatření MŠMT o odlišnostech v organizaci školního roku formát pdf

 

Propagace on-line? U nás žádný problém

Situace kolem nás přinesla velké změny ve výuce, do které se kromě prezenční formy studia zařadila i výuka na dálku – distanční forma. Na situaci jsme také reagovali změnou propagace naší školy pro rodiče a žáky ZŠ, kteří se právě nyní rozhodují o konkrétní střední škole a příslušném oboru. Zúčastnili jsme se on-line Festivalu vzdělávání pořádaného JMK, zapojili se do Burz Škol On-line pro Slavkov u Brna, Vyškov a Brno, upravili k tomu i naše webové stránky, připravujeme nová videa o škole a jednotlivých oborech a rozhlasové relace. Na více než 50 ZŠ jsme poslali naše propagační materiály i odkazy jednak elektronicky, ale i tištěné materiály. Máme zřízenou funkci koordinátora propagace a zaměstnance, kteří odpovídají na všechny dotazy potenciálních zájemců o studium na naší škole. Jsme připraveni na individuální návštěvy i prohlídky školy pro všechny zájemce po předchozí telefonické domluvě. Máme co ukázat a věříme, že toho při rozhodování o škole a oboru využijete.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Vzdělávání na dálku

Povinnost vzdělávat distančním způsobem znamenala pro všechny školy velkou výzvu, na kterou bylo třeba reagovat. Zkušenosti získané v jarním období koronavirové epidemie naší škole přípravu na současnou situaci velmi ulehčily a tvořily základ, na který bylo možné navázat. V průběhu měsíce září, kdy probíhala prezenční výuka, nastavila škola funkční systém komunikace s žáky přes platformu Microsoft Teams pro online výuku. Souběžně s novou platformou jsme navázali na dobré zkušenosti s využitím školního informačního systému Edookit pro zasílání úkolů a ověřování získaných znalostí.
I když v průběhu distanční výuky bezesporu došlo ke zvýšení digitální gramotnosti žáků i učitelů, je více než jasné, že vzdělávání na dálku nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty. Proto je pro všechny učitele (a věřím, že nejen pro ně) návrat žáků do škol v průběhu měsíce listopadu a prosince signálem k optimismu a vyhlídkou k brzkému návratu do „staronových“ zajetých kolejí.

Ing. D. Hortová, ISŠ

Informace pro rodiče a žáky - pokyny a manuály - covid 19 - prosinec 2020

 

Odkazované dokumenty:

  • organizace výuky od 7. 12. formát pdf
  • informace k provozu škol a školských zařízení od 7. 12. formát pdf
  • opatření PES pro oblast školství formát pdf

 

Bankéři do škol

S projektem Bankéři do škol, který organizuje již 7. rokem Česká bankovní asociace se setkali žáci 2. ročníků oboru hotelnictví dne 29. září 2020 v rámci workshopů „Základy finanční gramotnosti“ a „Kyberbezpečnost“. V jejich průběhu se osobně setkali s bankéři, kteří je kreativní formou provedli aktuálními tématy, společně diskutovali o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí a jak co nejlépe spravovat vlastní finance. Více o projektu, jehož cílem je osvěta a edukace mladých lidí v oblasti financí a snaha o vyzdvižení důležitosti výuky finanční gramotnosti na školách naleznete na https://www.bankeridoskol.cz.

Ing. D. Hortová, ISŠ

Den učňovských oborů

V úterý 15. 9. 2020 ožilo vyškovské náměstí prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov za podpory města a Úřadu práce Vyškov.

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou je tajemné místo. O jeho barokní architekturu se postaral Jan Blažej Santini, který je znám především svým stylem, konkrétně barokní gotikou. Jeho architektonická díla mohli na vlastní oči vidět 11. září 2020 studenti druhých ročníků oboru hotelnictví s doprovodem Mgr. Freyové a Mgr. Hirtem.

Concours Mondial de Bruxelles 2020

Nikdy jsem si nemyslela, že práce someliéra může být tak zábavná. Po účasti na Mezinárodní soutěži vín Concours Mondial de Bruxelles 2020 v Brně jsem však změnila svůj názor.

Videoprezentace školy

Internetové vyhledávače
 
Seznam škol
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
České ručičky
 
Asociace českých nábytkářů
 
Certifikát společnosti Scio
 
Dřevařský e-magazín
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top