Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Ostatní

Opět v pořadu Sama doma

Dne 29. 11. 2019 byly naše šikovné cukrářky pozvány do pořadu Sama doma. Jako téma jsme dostaly francouzské moučníky s nádechem napoleonské tematiky. Děvčata zvolila francouzský croquembouche (křupni v puse) z odpalovaného těsta pečeného do malých bochánků a plněné vanilkovým krémem.

Poděkování firmě LIKO-s.

V rámci předmětu biologie a ekologie se žáci hotelnictví zúčastnili 10. 12. 2019 odborné exkurze ve firmě LIKO-s. Studenti zde na vlastní oči viděli jedinečnou zelenou továrnu. Prohlédli si velmi zajímavou prezentaci o výrobní strategii této firmy a informace se pak pokusí zužitkovat při přípravě prezentace do soutěže projektu ENERSOL. Děkujeme touto cestou zástupcům firmy za vstřícnost a ochotu seznámit naše žáky s nejmodernějšími technologiemi.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Exkurze do České televize Brno

Dne 10. 12. 2019 se žáci tříd 2.A PO a 4.B HT zúčastnili exkurze v ČT Brno, která byla v rámci mediálního vzdělávání zaměřená na „fake news”. Součástí návštěvy byla přednáška s prezentací o historii, fungování a financování veřejnoprávní televize, práce redakce zpravodajství a naučný kvíz. V další části exkurze následovala prohlídka areálu. Žáci měli možnost nahlédnout do maskérny, šatny a skladu rekvizit. Největším zážitkem byla prohlídka samotných studií, kde se uskutečňuje natáčení různých pořadů, např. Sama doma nebo AZ-kvíz.
Všichni jsme zjistili, že za okamžikem, kdy se rozsvítí doma obrazovka, je sice zajímavá, ale velice náročná práce celé řady lidí různých profesí.

Ing. L. Zoulová, ISŠ

Automechanici v Renocaru

Dne 5. 12. 2019 navštívili žáci 3.A AU v rámci odborné exkurze autoservis Renocar v Brně. Firmou nás provázel pan Václav Pešák, který seznámil budoucí automechaniky s provozem od přijímání vozidel do opravy, až po samotný prodej ojetých či zcela nových automobilů a ochotně odpovídal na celou řadu dotazů.

Setkání parlamentů Jihomoravského kraje

Dne 27. 11. 2019 jsme se zúčastnili setkání parlamentů Jihomoravského kraje. Setkání probíhalo v duchu získání nových zkušeností, výměny názorů a poučení o tom, jak by měl školní parlament fungovat. Za naši školu byly vybrány tři studentky. V první části programu probíhala prezentace a představení zástupců krajského školního parlamentu. Následoval workshop, při kterém jsme tvořili poster o tom, jak by měl školní parlament vypadat. Na závěr jsem přednášela před celým sálem o tom, jak by měl parlament vypadat. Těšíme se na další zasedání a věříme, že právě náš parlament bude patřit mezi ty nejlepší.

K. Kalendová, ISŠ

Dny otevřených dveří ISŠ 

Ve dnech 29. – 30. 11. 2019 proběhly v prostorách školy a na odloučeném pracovišti v Rousínově tradiční dny otevřených dveří.

Rozhoduj o Evropě
Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 11. 11. 2019 jsme s Tomášem Otrubou absolvovali seminář "Rozhoduj o Evropě". Účast na tomto semináři pro nás měla velký přínos, protože jsme si tam vyzkoušeli, jaké to je být poslancem Evropského parlamentu, nebo rozhodovat v Radě EU.

Mechanici ve Škodovce

Dne 11. 11. 2019 vyrazily první ročníky automechaniků na odbornou exkurzi do výrobního závodu ŠKODA – AUTO v Mladé Boleslavi. V rámci exkurze si žáci prohlédli muzeum, kde se dozvěděli celou historii značky ŠKODA a prohlédli si vystavené historické exponáty.

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

V rámci projektu Energetická gramotnost se dne 21. října 2019 zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oboru automechanik interaktivních prezentací pořádaných Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Jejich cílem bylo rozšíření vědomostí žáků i učitelů v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a uvědomění si vzájemné provázanosti těchto zdrojů. Účastníci se seznámili s národními prioritami v oblasti energetiky v porovnání s prioritami okolních států. Prezentace přiblížily, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Studenti porozuměli důležitosti úsporného nakládání s energií. Rádi bychom poděkovali našemu školiteli, panu Michalu Ptáčkovi, za poutavý výklad a ochotu zodpovídat mnohé dotazy o aktuálním tématu dnešní doby. Projekt se setkal u žáků s velkým zájmem a vhodně rozšířil nejen učivo fyziky.

Ing. R. Kučera, ISŠ

Den Zdraví

Dne 7. 11. 2019 pořádal Klub seniorů ve velkém sále Bonaparte ve Slavkově u Brna prezentaci a prodejní výstavu na téma zdravé výživy, zdravotních pomůcek a výživového poradenství. Této akce se zúčastnili žáci oboru kuchař – číšník, kde prezentovali zdravé zeleninové saláty, pomazánky a nealkoholické míchané nápoje, které nabízeli návštěvníkům.

Bc. Procházková A., ISŠ

Go to top