Školní poradenské pracoviště 

Výchovný poradce
Mgr. Anna Spáčilová 
544 221 581 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:
dle hodin vyčleněných pro výchovné poradenství v rozvrhu VP, dále kdykoli po předchozí osobní či telefonické domluvě

Čím se zabývám? 

  •  Vyhledávám a provádím orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
  •          Připravuji návrhy na další péči o tyto žáky
  •           Poskytuji metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy
  •         Spolupracuji s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků;
  •         Zprostředkovávám informace o činnosti školy, školských poradenských a poradenských zařízeních o jejich zaměřeních, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • Podílím se na řešení problémů rodina - žák – škola  
  • Kde najít další odbornou pomoc?

 

Školní metodik prevence sociálně-patologických jevů

Školní metodik prevence:
Mgr. Iva Boková 
 544 221 581 
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: 
dle hodin vyčleněných pro výchovné poradenství v rozvrhu VP, dále kdykoli po předchozí osobní či telefonické domluvě

Čím se zabývám? Jaké úkoly plním? Které činnosti ve škole zajišťuji?

- Připravuji Školní preventivní strategii
- Koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie
- Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie
- Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů
- Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají   

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

- Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
- Experimenty žáků s návykovými látkami
- Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
- Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
- Projevy rasové a menšinové intolerance
- Domácí násilí a sexuální zneužívání
- Závislost na počítačových hrách a hracích automatech
- ….a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Linka bezpečí: 800 155 555
Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let). Dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.
1. Na Linku bezpečí se může obrátit dítě se svým trápením, obtížnou situací
2. V případě nutnosti Linka bezpečí zprostředkuje volajícím dětem kontakt nebo v závažných případech se souhlasem dítěte provádí intervenci.

Interní linka bezpečí: http://linkabezpeci.cz
Interní linka bezpečí je určena všem dětem, kterým je bližší internetová komunikace než komunikace telefonní. Linka je dostupná pro české děti v tuzemsku i v zahraničí a také dětem se sluchovým handicapem nebo vadou řeči.

Linka bezpečí pro děti do 26 let: 800 111 113
Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují. Dostupnost je pouze z pevné sítě po celý rok – zdarma, pondělí – čtvrtek od 13:00 do 19:00, pátek od 9:00 do 15:00

Rodičovská linka: http://rodicovskalinka.cz tel. 840 111 234, 606 021 021
Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit s výchovou svých dětí. Linka je k dispozici v pondělí – čtvrtek od 13:00 do 19:00, pátek od 9:00 do 15:00

Adresář sítě služeb Jihomoravského kraje

Adresář institucí okres Vyškov