Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Ostatní

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST

V rámci projektu Energetická gramotnost se dne 21. října 2019 zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oboru automechanik interaktivních prezentací pořádaných Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Jejich cílem bylo rozšíření vědomostí žáků i učitelů v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a uvědomění si vzájemné provázanosti těchto zdrojů. Účastníci se seznámili s národními prioritami v oblasti energetiky v porovnání s prioritami okolních států. Prezentace přiblížily, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Studenti porozuměli důležitosti úsporného nakládání s energií. Rádi bychom poděkovali našemu školiteli, panu Michalu Ptáčkovi, za poutavý výklad a ochotu zodpovídat mnohé dotazy o aktuálním tématu dnešní doby. Projekt se setkal u žáků s velkým zájmem a vhodně rozšířil nejen učivo fyziky.

Ing. R. Kučera, ISŠ

Den Zdraví

Dne 7. 11. 2019 pořádal Klub seniorů ve velkém sále Bonaparte ve Slavkově u Brna prezentaci a prodejní výstavu na téma zdravé výživy, zdravotních pomůcek a výživového poradenství. Této akce se zúčastnili žáci oboru kuchař – číšník, kde prezentovali zdravé zeleninové saláty, pomazánky a nealkoholické míchané nápoje, které nabízeli návštěvníkům.

Bc. Procházková A., ISŠ

Exkurze Kroměříž 2019

Dne 22. 10. 2019 jsme se vydali s žáky třetího ročníku na exkurzi do Kroměříže. V Kroměříži jsme vystoupli přímo v centru města na Milíčově náměstí a vydali se do čokoládovny Yesterka.

Job Training

Job Training je švýcarská společnost zajišťující žákům gastronomických oborů pracovní stáže ve špičkových restauracích v Miláně a na Sardinii pod vedením věhlasných světových šéfkuchařů. V letošním školním roce byla poprvé oslovena naše škola s nabídkou navázat s touto firmou partnerství a umožnit žákům oboru hotelnictví, kuchař – číšník a cukrář získat cenné pracovní zkušenosti v zahraničí. Za tímto účelem proběhly prezentace dne 18. a 21. 10. 2019, během kterých se žáci dověděli nejdůležitější informace k průběhu stáží a byli seznámeni s prostředím a podmínkami v jednotlivých provozech. Nabídka vzbudila mezi žáky ohlas a jejich zájem je pozitivním dokladem toho, že se počínající spolupráce bude rozvíjet.

Ing. D. Hortová, ISŠ

Budoucí automechanici navštívili MSV v Brně 2019

Dne 9. října 2019 navštívili, jako již každoročně, žáci prvních ročníků oboru automechanik Mezinárodní strojírenský veletrh konaný v prostorách BVV v Brně. Jedná se o největší strojírenský veletrh ve střední Evropě, na kterém se prezentuje více než 1500 vystavovatelů. Hlavním tématem letošního již 61. ročníku byl Průmysl 4.0 a digitalizace výroby. Naši žáci tak měli možnost zhlédnout nejen konvenční stroje a technologie, o kterých se učí v teorii, ale také nejnovější trendy, zařízení a výrobní postupy. Našli si zde i celou řadu vystavovatelů, kteří prezentovali techniku z jejich oboru. Tato exkurze se tak stává velmi vhodným doplňkem jejich studia.

Ing. R. Kučera, ISŠ

 

ISŠ Slavkov u Brna na Veletrhu vzdělávání ve Vyškově 2019

Dne 24. 10. 2019 se uskutečnil ve Vyškově již XXIII. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v prostorách SOŠ a SOU Vyškov. Svoji nabídku učebních i maturitních oborů zde představilo celkem 40 středních škol a v rámci živé knihovny zástupci firem představili nejžádanější profese regionu.

Exkurze do JE Dukovany a vodní elektrárny Dalešice

Dne 11. 10. 2019 se žáci prvního a druhého ročníku oboru podnikání zúčastnili zajímavé exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.

KOLÁČ PRO HOSPIC 2019

Dne 9. 10. 2019 jsme se zúčastnili charitativní akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Prvním úkolem bylo koláčky napéct a poté hezky zabalit. Tohoto úkolu se zúčastnili všechny ročníky oboru cukrář.

Výšlap na Urbánek

Dne středu 25. září 2019 v 16 hodin jsme vyráželi jako každý rok na Urbánek. Na cestu jsme dostali láhev s vodou, a když jsme vyšplhali na kopec, bylo další občerstvení v podobě fruka a oplatku. K večeři jsme si nad ohněm opekli špekáčky. Celý výlet nám trochu pokazil nepříjemný vítr a poprchávání. Za chvíli se vítr přehnal a bylo příjemné počasí, ještě jsme poseděli a popovídali si s paní vychovatelkou. Do domova jsme se postupně vrátili kolem šesté hodiny.

D. Mikésková, E. Menšíková, S. Prohászková, DM

Stáž na ostrově Rhodos

Žákům z 3. ročníků z oboru hotelnictví bylo umožněno získat zkušenosti na tříměsíční stáž, která probíhala v pětihvězdičkovém hotelu Sentido Apollo Blue na řeckém ostrově Rhodos. Žáci si vyzkoušeli provoz v hotelu jako číšníci v restauraci a za barem. Zde načerpali nové informace, které určitě využijí ve své profesi. Volné dny studenti využili k odpočinku u moře.

K. Bartáková, ISŠ

Go to top