Informace pro rodiče a žáky k výuce od 5. října 2020

důležité informace najdete v jednotlivých přílohách, které budou neodkladně zveřejněny na našich webových stránkách. Tyto dny jsou náročné, ale věřím, že vzájemnou spoluprací a vstřícným přístupem zvládneme vážnou epidemiologickou situaci. Všem Vám přeji hodně zdraví, optimismus a moc se těšíme na dobu, kdy budeme mít zase všechny naše žáky ve škole. Jakékoliv dotazy směřujte na třídní učitele, popř. na vedení školy.

S pozdravem škole a zdraví zdar
Kulhánková Vlad., ředitelka školy

 Opatření vlády ČR - zákaz volného pohybu osob (aktualizace 23. 10. 2020)

 Opatření vlády ČR - uzavření provozoven (aktualizace 23. 10. 2020)

 Opatření vlády ČR (aktualizace 13. 10. 2020)

 Informace pro školy a školská zařízení (aktualizace 9. 10. 2020)

 Podpora projektu eRouška (aktualizace 9. 10. 2020)

 Informace k výuce od 5. října 2020

 Školní řád - dodatek č. 1

 Vnitřní řád školní jídelny - dodatek č. 1

 Usnesení vlády ČR 30. 9. 2020

 KHS Jihomoravský kraj

 Informace pro školy a školská zařízení