23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)

pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Automechanik - zkrácené studium

  • 1letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  • určeno pro uchazeče s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo středním vzdělánim s výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělávání a současně držitele řidičského oprávnění skupiny B, kteří mají zájem rozšířit si své vzdělání o další nový obor
  • studium je denní
  • výuka probíhá podle ŠVP Automechanik - zkrácené studium
  • obor je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast autoopravárenství. Absolventi získají vědomosti a rukodělné dovednosti z oprav automobilů a autodiagnostiky
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz řidičského oprávnění skupiny C, základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře a aktivního plynu
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem 
Učební plán dle ŠVP Automechanik - zkrácené studium
 
P.č. Předmět Zkr. 1. r. Celkem
  Všeobecně vzdělávací přeměty      
1 Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) AJ1/NJ1 0,5 0,5
3 Tělesná výchova TEV 1 1
3 Informační a komunikační technologie ITE 0,5 0,5
  Odborné předměty      
4 Základy ekonomiky ZEKO 1 1
5 Základy strojírenství ZST 2 2
6 Elektrotechnické zařízení ELZ 2 2
7 Automobily AUT 5 5
8 Opravárenství a diagnostika ODG 4,5 4,5
9 Řízení motorových vozidel ŘMV 1 1
10 Odborný výcvik OV 17,5 17,5
  Celkem   35 35