23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (zkrácené studium)

pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Automechanik - zkrácené studium 
Učební plán dle ŠVP Automechanik - zkrácené studium
 
P.č. Předmět Zkr. 1. r. Celkem
  Všeobecně vzdělávací přeměty      
1 Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) AJ1/NJ1 0,5 0,5
3 Tělesná výchova TEV 1 1
3 Informační a komunikační technologie ITE 0,5 0,5
  Odborné předměty      
4 Základy ekonomiky ZEKO 1 1
5 Základy strojírenství ZST 2 2
6 Elektrotechnické zařízení ELZ 2 2
7 Automobily AUT 5 5
8 Opravárenství a diagnostika ODG 4,5 4,5
9 Řízení motorových vozidel ŘMV 1 1
10 Odborný výcvik OV 17,5 17,5
  Celkem   35 35