33-56-H/01 Truhlář (zkrácené studium)

pracoviště Rousínov, Tyršova 16 - zajišťuje praktické vyučování
pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479 - zajišťuje teoretické vyučování

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Truhlář - zkrácené studium

  • 1letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  • určeno pro uchazeče s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo středním vzdělánim s výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělávání, kteří mají zájem rozšířit si své vzdělání o další nový obor
  • studium je denní
  • výuka probíhá podle ŠVP Truhlář - zkrácené studium
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků uplatňujících se především v profesi truhlář při výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků 
  • absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, podlahovin apod., rovněž i provádění oprav a renovací. Kromě toho ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků a v oblasti prodeje a logistiky. Jeho praktické řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi
  • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole.
  • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem


 
Učební plán dle ŠVP Truhlář - zkrácené studium
 
P.č. Předmět Zkr. 1. r. Celkem
  Všeobecně vzdělávací předměty      
1

Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)

AJ/NJ

0,5

0,5

2 Tělesná výchova TEV 1 1
3

Informační a komunikační technologie

ITE

0,5

0,5

  Odborné předměty  

 

 

10

Základy ekonomiky

ZEKO

1

1

11

Konstrukční příprava

KP

4,5

4,5

12

Materiály

MTR

2

2

13

Výrobní zařízení

VYZ

2

2

14

Technologie

TCH

5

5

15

Stavební truhlářství
Uměleckořemeslné zpracování dřeva

ST
UZD

1

1

16

Odborný výcvik

OV

17,5

17,5

 

Celkem

 

 35

35