Přijímací řízení 2021/2022

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 není povinně zařazena jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia). Pro naši nabídku oborů vzdělání se jedná o čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a dvouletý nástavbový obor Podnikání. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou to znamená, že jednotná přijímací zkouška bude nahrazena školní přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury.

Vzorový test z českého jazyka a literatury je ke stažení zde formát pdf

Termíny konání školních přijímacích zkoušek v rámci 1. kola jsou stanoveny následovně:

1. termín: 5. května 2021
2. termín: 6. května 2021

Náhradní termíny:

1. termín: 4. června 2021
2. termín: 7. června 2021

Školní přijímací zkoušku z českého jazyka mají za povinnost vykonat pouze uchazeči do dvouletého nástavbového oboru Podnikání!!

Uchazeč má nadále možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy).

Propagační leták k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

formát pdf leták ke stažení

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete vytisknout předvyplněné z našich www stránek (odkaz v menu "Vzory přihlášek"). Dbejte na správný výběr odkazu podle vybraného oboru a zvoleného ŠVP! Dodržujte pokyny pro bezchybné vyplnění a termín odevzdání do 1. března 2021 pro 1. kolo všech oborů. Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení). Vyplněné přihlášky se podávají ředitelce školy na adresu naší školy.