Přijímací řízení 2020/2021

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 je opět zařazena jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia). Pro naši nabídku oborů vzdělání se jedná o čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a dvouletý nástavbový obor Podnikání.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Více informací k jednotné přijímací zkoušce (včetně ukázek didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce v roce 2017, 2018 a 2019) je k dispozici na http://www.cermat.cz

 

Rozšíření vzdělávací nabídky školy

Vzdělávací nabídka naší školy je od školního roku 2017/2018 rozšířena o nový obor vzdělání:

29-54-H/01 Cukrář

Délka studia je 3 roky. Forma studia denní. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 je stanoven na 24. Přihlášky ke studiu se přijímají do 1. března 2020.

Bližší popis oboru naleznete v záložce Nabídka oborů/Cukrář

 

Propagační leták k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

formát pdf leták ke stažení

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete vytisknout předvyplněné z našich www stránek (odkaz v menu "Vzory přihlášek"). Dbejte na správný výběr odkazu podle vybraného oboru a zvoleného ŠVP! Dodržujte pokyny pro bezchybné vyplnění a termín odevzdání do 1. března 2020 pro 1. kolo všech oborů. Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení). Vyplněné přihlášky se podávají ředitelce školy na adresu naší školy.