Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení

Na základě znění § 60 odst. 10 školského zákona ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pouze do oboru vzdělávání podnikání stanovuje pro toto 4. kolo počet přijímaných žáků ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020.


Všechna kritéria pro přijetí naleznete na samostatném odkazu Kritéria přijetí našich www stránek. 

Pro přihlášení do přijímacího řízení ve 4. kole je nutno použít nové přihlášky, nebo můžete použít předvyplněný tiskopis přihlášky, který najdete také na samostatném odkazu našich www stránek v sekci Přijímací řízení.

Termín pro podání přihlášek je pro 4. kolo přijímacího řízení stanoven od 13. září 2019 do 16. září 2019.

Termín předání rozhodnutí je stanoven na 18. září 2019.

 

Do žádného z oborů vzdělání (včetně maturitního) se nekonají přijímací zkoušky!!!

 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní  -

 

3leté obory vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní

-

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní

-

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky denní

-

33-56-H/01 Truhlář 3 roky denní

-

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru délka
studia
forma počet
přijímaných
64-41-L/51 Podnikání 2 roky denní 9

Mgr. Vladislava Kulhánková