Kritéria přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

4leté obory s maturitou

kód oboru název oboru 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a turismus
formát pdf formát pdf  formát pdf formát pdf formát pdf

 

3leté obory s výučním listem

kód oboru název oboru 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo
29-54-H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář
formát pdf - - - - -
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf - -
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik
ŠVP Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje

 formát pdf formát pdf formát pdf  formát pdf - -
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství
ŠVP Truhlář pro umělecké truhlářství

formát pdf formát pdf formát pdf  formát pdf formát pdf formát pdf

 

1leté obory s výučním listem - zkrácené studium

kód oboru název oboru 1.kolo
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik

 formát pdf
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

formát pdf

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru 1.kolo
64-41-L/51 Podnikání
ŠVP Podnikání
formát pdf