Nejdůležitější termíny pro školní rok 2020/2021

do 31. ledna 2020 zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2020 stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2020 rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2020 termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
14. dubna 2020 1. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
15. dubna 2020 2. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
13. května 2020 náhradní 1. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
14. května 2020 náhradní 2. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
od 22. dubna do 30. dubna 2020 předávání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (termín uveden na pozvánce)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na www stránkách školy