Nejdůležitější termíny pro školní rok 2021/2022

do 31. ledna 2021 zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2021 stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2021 rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2021 termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
15. dubna 2021 1. termín školních přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
16. dubna 2021 2. termín školních přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
22. dubna 2021 1. náhradní termín
23. dubna 2021 2. náhradní termín
22. dubna 2021 termín přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem (učební obory)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na stránkách školy www.iss-slavkov.eu