Nejdůležitější termíny pro školní rok 2021/2022

do 31. ledna 2021 zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2021 stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2021 rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2021 termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
5. května 2021 1. termín školních přijímacích zkoušek do oboru Podnikání
6. května 2021 2. termín školních přijímacích zkoušek do oboru Podnikání
4. června 2021 1. náhradní termín
7. června 2021 2. náhradní termín
19. května 2021 vyhlášení výsledků přijímacího řízení do všech oborů vzdělání (podrobnější informace budou uvedeny na pozvánkách k přijímacímu řízení)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na stránkách školy www.iss-slavkov.eu