Nejdůležitější termíny pro školní rok 2022/2023

do 31. ledna 2022 zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2022 stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2022 rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2022 termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
12. dubna 2022 1. termín jednotných přijímacích zkoušek (obory HT a PO)
13. dubna 2022 2. termín jednotných přijímacích zkoušek (obory HT a PO)
10. května 2022 1. náhradní termín
11. května 2022 2. náhradní termín
30. dubna 2022 vyhlášení výsledků přijímacího řízení do všech oborů vzdělání (podrobnější informace budou uvedeny na pozvánkách k přijímacímu řízení)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na stránkách školy www.iss-slavkov.eu