Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Na základě znění § 60 odst. 3 písm. b ředitelka školy stanovuje následující počty přijímaných žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022.

 

4leté obory s maturitou

kód oboru název oboru délka studia forma počet
přijímaných
65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní 60

 

3leté obory s výučním listem

kód oboru název oboru délka studia forma počet
přijímaných
29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní 24
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní 48
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky denní 60
33-56-H/01 Truhlář 3 roky denní 30

 

1leté obory s výučním listem - zkrácené studium

kód oboru název oboru délka studia forma počet
přijímaných
23-55-H/02 Karosář 1 rok denní 24
65-51-H/01 Kuchař-číšník 1 rok denní 24
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 rok denní 24
33-56-H/01 Truhlář 1 rok denní 24 

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru délka
studia
forma počet
přijímaných
64-41-L/51 Podnikání 2 roky denní 30