Předvyplněné vzory přihlášek 

4leté obory s maturitou

kód oboru název oboru 1. termín
2. termín další kola
pdf xls pdf xls pdf xls
65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví
formát pdf formát pdf formát pdf

 

3leté obory s výučním listem

kód oboru název oboru pdf xls
29-54-H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář
formát pdf
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik

formát pdf  
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje

formát pdf  
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

formát pdf
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro umělecké truhlářství

 formát pdf  

 

1leté obory s výučním listem - zkrácené studium

kód oboru název oboru pdf xls
23-55-H/02 Karosář
ŠVP Karosář
formát pdf
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik

formát pdf  
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

formát pdf

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru 1.termín
2. termín další kola
pdf xls pdf xls pdf xls
64-41-L/51 Podnikání
ŠVP Podnikání
formát pdf formát pdf