Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Kvalita v automobilovém průmyslu

Dne 29. 3. 2017 se zástupci vedení školy zúčastnili akreditovaného vzdělávacího semináře na téma Kvalita v automobilovém průmyslu v průmyslové zóně areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Projekt Enersol 2017

Dne 13. 12. 2016 se zástupci vedení školy zúčastnili regionálního odborného semináře projektu Enersol 2017 v Sokolnicích. Projekt e organizován s podporou JMK, MŠMT, MŽP a MPO. Program projektu je v souladu s obsahy průřezového tématu Člověk a prostředí, které je součástí všech RVP středního vzdělávání. Tento projekt vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách, k zájmu na řešení alarmujících zněm v životním prostředí, k přemýšlení o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energií v osobním životě i ve svém okolí, k pochopení smysluplnosti udržitelného rozvoje jako nezbytné podmínky přežití lidstva.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Projekt VYSLANCI DO ŠKOL

Dne 10. 3. 2017 se žáci 3. a 4. ročníků oboru hotelnictví zúčastnili projektu „Den Evropské unie“ v rámci projektu VYSLANCI DO ŠKOL.

Projekt VYSLANCI DO ŠKOL

Jako zástupce naší školy jsem se zúčastnila dne 21. 2. 2017 úvodního semináře nového projektu. Celým seminářem nás provázel zástupce Informační kanceláře Evropského parlamentu, který nám představil harmonogram a obsah vzdělávacího programu s důrazem na úlohu škol a učitelů, došlo i na představení organizačního týmu Eurocentra Brno. Toto setkání navštívila i M. Šojdrová, poslankyně EP. Následovalo objasnění a konkrétní uplatňování školících modulů vypracovaných v rámci vzdělávacího programu „Vyslanci do škol“ a závěrečná diskuse s účastníky semináře.

Kulhánková Vlad.

Hosté z Maďarska poznávali českou kuchyni i bitvu tří císařů

V rámci výměnného pobytu projektu Vyvážíme jižní Moravu k nám dne 30. 11. 2016 přijeli žáci a pedagogický dozor z Budapešti a pobývali u nás do 4. 12. 2016.

Poznávali jsme nejen maďarskou gastronomii

Ve dnech 7. – 10. 11. 2016 jsme se spolu s žáky 1.B HT, 1.B KČ a 2.B KČ zúčastnili výměnného pobytu v maďarské Budapešti.

Červen ve znamení závěrečných zkoušek

Červen je na naší škole vždy velmi důležitý měsíc. Dne 1. června žáci konali písemné zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní zkoušky žáků všech učebních oborů, které se na naší škole vyučují. Vyvrcholením byl 19. červen 2015, kdy se v Historickém sálu slavkovského zámku konalo slavnostní předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení našim úspěšným absolventům. 

Projekt Stáže ve firmách

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Stáže ve firmách 2, který byl inovován o nově vytvořené šablony stáží pro pedagogické pracovníky. Hlavním cílem projektu se stala podpora vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol v oblasti zvyšování odborných kompetencí, a to prostřednictvím možnosti absolvovat stáž ve vybrané firmě. 

Konference a návštěva automobilky Mercedes-Benz v Kecskemétu

Učitelé z naší školy se ve dnech 25. – 26. 9. 2013 zúčastnili konference „Vocationally Orientated Language Learning for Automotive Professions Network“ a navštívili provoz automobilky Mercedes-Benz Kecskemét, Maďarsko.


 


 

 

 

 

 

I když tomu zavile nevěří a jsou přesvědčeni, že celý život jinak než česky nepromluví, realita je rychle vyvede z jejich omylu.  Řeč je o výuce cizího jazyka v učebních oborech, přesněji o výuce odborného cizího jazyka. Této problematice byla věnována dvoudenní mezinárodní konference v maďarském městečku Kecskemét, kde je mimo jiné sídlo automobilky Mercedes-Benz, která úzce spolupracuje s tamější univerzitou v oblasti technického  jazykového  vzdělávání. Každý, kdo chce být zaměstnán v této společnosti, musí absolvovat intenzivní jazykové školení (v tomto případě se jedná o německý jazyk), které trvá několik hodin denně a poté je vyslán na 3 - 4 měsíce do mateřské továrny v Německu “na zkušenou”. Na závěr pobytu pak skládá jazykovou zkoušku.
Požadavky na znalost odborného cizího jazyka jsou ze strany zaměstnavatelů stále vyšší. V době ekonomického poklesu, nasycenosti trhu a rostoucí konkurence snáze obstojí  ti absolventi, kteří mohou svému zaměstnavateli nabídnout kromě své odbornosti, šikovnosti a pracovitosti i základní jazykovou výbavu. Navíc skončily ochranné lhůty pracovních trhů v Rakousku a Německu, takže se absolventům otvírají další  možnosti práce v cizině. Z tohoto pohledu nabídlo setkání v Kecskemétu nejen inspiraci, ale i praktickou pomůcku při výuce odborného jazyka. Jan Kala z Centre for Modern Education CZ představil e-learningový program Automotive Language Learning, který naše škola již začala před několika měsíci používat.  Výukový portál obsahuje více jak čtyři tisíce slidů s kvízy, videi, poslechovými cvičeními, články, apod. Nespornou výhodou je i interaktivní obrázkový odborný slovník a fakt, že se to díky animaci “hýbe”, pomáhá studentům lépe chápat odborné výrazy.
Samostatnou kapitolou pak byla návštěva továrny Mercecdes-Benz. Prošli jsme výrobu a měli možnost sledovat, jak z několika kusů plechu postupně vzniká tolik žádaný automobil.

Mgr. Vladimír Hirt

 

Závěrečné zkoušky učebních oborů na naší škole 2013

Žákyně a žáci učebních oborů v letošním roce skládají Novou závěrečnou zkoušku 2. Řídí jej opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a trvá od dubna 2012 do března 2014. Do projektu jednotné závěrečné zkoušky je škola zapojena již od roku 2005. Také financování se nemění a probíhá za účasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Náročnost závěrečné zkoušky v rámci nového projektu okusili poprvé v červnu 2013 i naše žákyně a žáci všech učebních oborů. Předpokládá se, že po skončení projektu v roce 2014, bude pro školy od dalšího školního roku 2014/2015 využití jednotného zadání povinné.

ISŠ 

Fotografie ze ZZ obor automechanik si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde (11. 6. přidány nové fotografie)

Fotografie ze ZZ obor kuchař-číšník si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde (11. 6. přidány nové fotografie)

 

Videoprezentace školy

Internetové vyhledávače
 
Atlas školstvi
 
JM školy
 
Vzdělávací služby
 
...a naše prezentace v nich
 
Odkazy
 
České ručičky
 
Asociace českých nábytkářů
 
Certifikát společnosti Scio
 
Edulab
 
Autojob
 
Cesta pro mladé
 
Go to top