Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Projekt Tváře světla

Mezinárodní projekt Tváře světla mezi Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna a Liceo Manzoni v italském Leccu byl realizován ve dvou setkáních.

Návštěva italských studentů z partnerské školy Liceo Manzoni v Lecco

Naše škola se dlouhodobě podílí na organizaci bilaterálních i multilaterálních výměnných programů pro své žáky, ať již v rámci evropských projektů či individuálně. Cílem těchto studijních a poznávacích výměn je zprostředkovat našim žákům kontakt se zahraničními vrstevníky, procvičit jazykové znalosti, získat nové zkušenosti, rozvíjet příslušné kompetence, rozšířit vlastní obzory a v neposlední řadě také prezentovat zahraničním hostům krásy Jihomoravského kraje i přilehlých moravských regionů.

Go to top