Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Projekt Zuwins+

Přeshraniční projekt ZUWINS+, podporovaný EU, spočívá ve spolupráci Rakouského odborového svazu (ÖGB) a Česko-moravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).


 

 

 

 

Cílem projektu je optimalizace kooperace mezi všemi, kteří se podílí na vytváření pracovního trhu na území spolkové země Vídeň, spolkové země Dolní Rakousko a Jihomoravského kraje.
Hlavními aktivitami projektu jsou konference, semináře, školení, kurzy, soutěže učňů, návštěvy podniků, informační setkání a právně-poradenské služby.
V rámci tohoto programu naši žáci oboru automechanik navštíví dne 22. 10. 2013 opravnu letadel ve Vídni (Schwechatu) a truhláři se zase v listopadu zúčastní česko-rakouské soutěže učňů ve Znojmě.
Žáci tak získávají kontakty i cenné informace o práci v těchto spolkových zemích a zároveň si poměřují i své znalosti a dovednosti.

Ing. Vojtěch Bábek

¨

Bližší informace o projektu jsou k dispozici ke stažení formát pdf nebo si můžete prohlédnout webové stránky cz.zuwins.cz

Prohlídka vídeňského letiště Schwechat

Dne 22. 10. se žáci 2. ročníků oboru automechanik naší Integrované střední školy ve Slavkově u Brna zúčastnili exkurze ve vídeňském Schwechatu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Zuwins+, který je organizován rakouským odborovým svazem (ÖGB) ve spolupráci s českým odborovým svazem (ČMKOS).

 


 

 

 

 

 


Dne 22. 10. se žáci 2. ročníků oboru automechanik naší Integrované střední školy ve Slavkově u Brna zúčastnili exkurze ve vídeňském Schwechatu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Zuwins+, který je organizován rakouským odborovým svazem (ÖGB) ve spolupráci s českým odborovým svazem (ČMKOS). Jedná se o projekt, jehož cílem je zlepšení spolupráce mezi regiony a vytváření společného pracovního trhu. Žáci naší školy si prohlédli pracoviště letiště, kde probíhá údržba a opravy letadel. Po celou dobu prohlídky se žáci seznamovali nejen s obsluhou letadla, jeho konstrukcí, ale i s celým provozem letiště, kladli řadu otázek, které je zajímaly. Po vyčerpávající přednášce a prohlídce jednotlivých částí letadle je čekala příjemná návštěva vídeňského Prátru, v němž budily pozornost zejména rychlá auta, která si i sami vyzkoušeli. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná, motivující nejen v jejich oboru, ale i v rozšíření zkušeností v osobním životě.
Mgr. D. Mihálová

Aktualizováno Středa, 13 Listopad 2013 11:53

 

Rousínovští truhláři vítězně v mezinárodní soutěži

Ve dnech 6. a 7. 11. 2013 se vybraní žáci ISŠ Slavkov u Brna zúčastnili ve Znojmě mezinárodní soutěže žáků oboru Truhlář. Tato soutěž byla organizována v rámci projektu ZUWINS+ rakouským odborovým svazem.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Své dovednosti si poměřilo celkem 14 žáků ze 7 škol z Moravy a Rakouska. Jednotliví žáci měli za úkol v daném časovém limitu vyrobit podle výkresové dokumentace stoličku. Na stupni nejvyšším stanul náš žák P. Haizler, na druhém místě skončil zástupce ze Znojma a na třetím zástupce Dolního Rakouska z Pöchlarnu. Také náš druhý zástupce D. Stuchlík nezklamal a skončil v první polovině startujících. Velký podíl na tomto úspěchu mají především učitelé odborného výcviku z Rousínova, kteří tak dokazují neustále vysokou kvalitu výuky v ISŠ Slavkov u Brna. Děkujeme za vzornou reprezentaci žákům i učitelům tohoto oboru a blahopřejeme k cennému úspěchu.

Ing. Vojtěch Bábek

 

 

Go to top