Konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020

sudý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí

Freyová
Hirt
Legner
Novoměstská
Otáhalová
Rajtr
Spáčilová
Štěpánek
Zajdáková

Boková
Freyová
Hirt
Otáhalová
Rajtr
Spáčilová
Svobodová M.
Štěpánek
Zajdáková
Zoul
Zoulová

Úterý Hlaváčková
Součková
Stránská
Šubrtová
Zemánková

Nejezchlebová
Paleček
Součková
Stránská
Šubrtová
Zemánková

Středa Járová
Hortová
Mihálová
Poláčková
Svobodová M.
Járová
Legner
Mihálová
Poláčková
Syslová
Vodák
Čtvrtek Boková
Hlaváčková
Kučera
Soukopová
Svobodová L.
Vaňura
Kučera
Novoměstská
Svobodová L.
Vaňura
Pátek
Nejezchlebová
Zoul
Zoulová
Hortová
Syslová

 

lichý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí Freyová
Hirt
Legner
Novoměstská
Otáhalová
Rajtr
Spáčilová
Syslová
Štěpánek
Bábek
Boková
Freyová
Hirt
Hlaváčková
Kolářová
Otáhalová
Rajtr
Spáčilová
Svobodová M.
Štěpánek
Zemánková
Úterý Mihálová
Nejezchlebová
Paleček
Soukopová
Stránská
Šubrtová

Nejezchlebová
Stránská
Šubrtová
Zoul
Zoulová

 

Středa Bábek
Hortová
Járová
Poláčková
Svobodová M.
Járová
Legner
Poláčková
Syslová
Vodák
Čtvrtek Boková
Hlaváčková
Kučera
Mihálová
Součková
Svobodová L.
Vaňura
Zemánková
Kučera
Novoměstská
Součková
Svobodová L.
Vaňura
Pátek Zajdáková
Zoul
Zoulová
Hortová
Zajdáková