Konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020

sudý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí Freyová
Hirt
Kolářová
Legner
Novoměstská
Otáhalová
Spáčilová
Štěpánek
Zajdáková
Boková
Freyová
Hirt
Kolářová
Otáhalová
Spáčilová
Svobodová M.
Štěpánek
Zajdáková
Zoul
Zoulová
Úterý Burgetová
Hlaváčková
Nejezchlebová
Součková
Stránská
Zemánková

Burgetová
Nejezchlebová
Paleček
Součková
Stránská
Zemánková

Středa Járová
Hortová
Mihálová
Poláčková
Svobodová M.
Járová
Legner
Mihálová
Poláčková
Syslová
Vodák
Čtvrtek Boková
Hlaváčková
Kučera
Soukopová
Svobodová L.
Vaňura
Kučera
Novoměstská
Svobodová L.
Vaňura
Pátek Zoul
Zoulová
Hortová
Syslová

 

lichý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí Freyová
Hirt
Kolářová
Legner
Novoměstská
Otáhalová
Spáčilová
Syslová
Štěpánek
Bábek
Boková
Freyová
Hirt
Hlaváčková
Kolářová
Otáhalová
Spáčilová
Svobodová M.
Štěpánek
Zemánková
Úterý Burgetová
Mihálová
Nejezchlebová
Paleček
Soukopová
Stránská

Burgetová
Nejezchlebová
Stránská
Zoul
Zoulová

 

Středa Bábek
Hortová
Járová
Poláčková
Svobodová M.
Járová
Legner
Poláčková
Syslová
Vodák
Čtvrtek Boková
Hlaváčková
Kučera
Mihálová
Součková
Svobodová L.
Vaňura
Zemánková
Kučera
Novoměstská
Součková
Svobodová L.
Vaňura
Pátek Zajdáková
Zoul
Zoulová
Hortová
Zajdáková