Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Kulturní

Ples ISŠ Slavkov u Brna 2020

V pátek 7. února 2020 se konal jubilejní 25. společenský ples Integrované střední školy Slavkov u Brna a NF Student ve Společenském centru Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen polonézou, k tanci i poslechu hrála výborná hudební skupina Karla Pešla.

Nezapomenutelné pomníky

Vážení studenti, učitelé a zájemci o historii,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše příspěvky a rozvoj projektu (Ne)zapomenutelné pomníky – stoletá paměť národa a země 1914-1918, který byl realizován v letech 2014-2018. Pro velký zájem, který nás těší, byl projekt prodloužen. Jsme potěšeni, že stále své příspěvky přidáváte a již nyní je vloženo 996 pomníků. Dovolujeme si Vám jako poděkování za Vaši přízeň a snahu zaslat v příloze Pamětní list. Věříme, že i nadále se bude projekt rozvíjet a těšíme se na Vaše další příspěvky.

Za (Ne)zapomenutelné pomníky
J. S. Knoflíčková
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
odbor Pedagogická knihovna J. A. Komenského
oddělení Služeb čtenářů

Zvláštní poděkování patří Mgr. E. Zemánkové a žákům oboru hotelnictví, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Kulhánková Vlad., ISŠ

 

Anglické divadlo

Dne 5. 12. 2019 se žáci oboru hotelnictví tříd 1.A HT a 3.A HT zúčastnili divadelního představení The Onlines. Děj se točil kolem všedního dne mladíka Milana, který bydlí se svou mámou a psem a celý svůj život uveřejňuje na sociálních sítích. Tajemný hlas provázel jak Milana, tak diváky světem reality a představ a nakonec mu pomohl zjistit, že žít se dá i offline. Takřka celý šedesátiminutový příběh se odehrával v angličtině. Studenti neměli problém s porozuměním, jen zápletka se některým z nich zdála „zastaralá“. Zkrátka, internet se vyvíjí rychleji než divadlo.

Mgr. Š. Freyová, ISŠ

Fotosoutěž JMK

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci vyhlásila pro studenty středních škol fotosoutěž s názvem Projekty EU v Jihomoravském kraji. Soutěžící měli za úkol vyfotit úspěšný projekt (spolu)financovaný z fondů EU z libovolné oblasti, který pozitivně pomohl rozvoji v Jihomoravském kraji. Tuto fotografii měl spolu s krátkým popisem v anglickém jazyce zaslat do zprávy na Facebooku nebo nahrát na Instagram, kde následně probíhalo veřejné hlasování. Do této soutěže se velmi úspěšně zapojila L. Hložková. Se svojí fotografií slavkovského zámku se umístila na 2. místě facebookového hlasování. Získala hlavní cenu – exkurzi do Bruselu, která se uskuteční v květnu příštího roku. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Slavkova u Brna a také všem, kteří Lucku podpořili svým hlasem.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Divadelní představení

Dne 29. 11. 2019 navštívili žáci naší školy Mahenovo divadlo v Brně, kde zhlédli představení Saturnin. Vtipná hra provázená písněmi v úpravě Ondřeje Havelky a živou swingovou kapelou Melody Gentlemen byla příjemným zpestřením výuky, stejně jako krásné prostory divadla, které mnozí žáci viděli poprvé. Všichni přítomní si tímto představením nadělili malý předvánoční dárek, kterým byl příjemný zážitek.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Sametová revoluce

Ve dnech 20. a 25. 11. 2019 navštívili žáci prvních ročníků oboru hotelnictví Muzeum Vyškovska, ve kterém zhlédli výstavu Sametová revoluce. Vystavené dobové materiály a průvodní slovo Mgr. Horákové se staly hlavním zdrojem informací, které žáci doplňovali do svých pracovních listů. Na závěr si všichni vyrobili na památku odznak s námětem symbolizujícím 30 let svobody a demokracie v naší republice.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Zkušenosti z cestovního ruchu i gastronomie

Ve dnech 5. – 6. 9. 2019 jsem vyrazila s třídou 2.B oboru hotelnictví na exkurzi do Kroměříže.

Maturitní a závěrečné zkoušky 2019

Květen a červen jsou ve škole vždy velmi důležité měsíce, neboť v květnu naši žáci skládají zkoušku dospělosti a červen je ve znamení závěrečných zkoušek.

Výjezd do Anglie

Ve dnech 10. - 14. 6. 2019 se naši žáci z oborů hotelnictví a turismus, automechanik a kuchař- číšník zúčastnili výjezdu, který byl zaměřený na poznávání památek a navštívili spoustu zajímavých míst po celé Anglii.

Přehlídka České ručičky

Ve středu 19. června 2019 se konal slavnostní galavečer 11. ročníku přehlídky České ručičky 2019 na BVV v Brně. Přehlídka České ručičky je nejvýznamnějším projektem podporující učňovské školství a řemeslo v České republice.

Go to top