Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

MU Brno

CATCH-EyoU

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny z Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě nás pozval k účasti na výzkumu, který je součástí projektu „CATCH-EyoU – Utváření aktivního občanství evropskou mládeží: Politiky, praxe, výzvy a řešení“.

Účast v celostátním antropometrickém výzkumu

V únoru 2017 proběhlo na naší škole antropometrické měření žáků pořádané Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tento celostátní antropometrický výzkum probíhá v pravidelných intervalech od roku 1951.

Go to top