Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

Úřad práce

Naše dlouhodobá spolupráce

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov. Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.

Třeťáci na úřadu práce

Dne 25. 2. 2019 se žáci třetího ročníku oboru kuchař-číšník a truhlář zúčastnili odborné exkurze na Úřad práce ve Vyškově. Celou exkurzi řídil ostřílený matador pan Ing. Radomil Novotný, který žákům podal vyčerpávající informace o tom, jak postupovat po ukončení studia. Žáci zhlédli ukázkové situace, jak se chovat i nechovat při přijímacích pohovorech.  
Myslím, že celé dopoledne bylo velmi poutavé a žáci si odnesli mnoho užitečných znalostí a rad, které jim pomohou s orientací na trhu práce a v celém budoucím profesním životě.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Exkurze na IPS ÚP ve Vyškově 2018

Vstup na trh práce je pro žáky naší školy velmi očekávanou záležitostí. Vždyť po dobu studia se na tento krok systematicky připravují. Aby si mohli vytvořit co nejpřesnější představu, co je čeká, zajíždí každoročně žáci nejvyšších ročníků jednotlivých oborů na IPS ÚP ve Vyškově.

I letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov

Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.

Návštěva Úřadu práce ve Vyškově 2015

Dne 10. 3. 2015 jsme navštívili jako každoročně žáci třetích ročníků Úřad práce ve Vyškově.

Spolupráce s Úřadem práce Vyškov 2014

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov.
Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po získání výučního listu či maturitního vysvědčení  a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.

Exkurze na Úřad práce ve Vyškově 2013

Dne 5. 3. 2013 se žáci 3.B KČ zúčastnili exkurze na Úřad práce ve Vyškově. Nebyli první ani poslední třídou ISŠ, která toto místo navštívila. V měsíci únoru a březnu totiž úřad navštěvují před závěrečnými zkouškami jak všechny třetí ročníky oborů Automechanik a Kuchař – číšník, tak i čtvrté ročníky maturitního oboru Hotelnictví.

Poradenský den na IPS ÚP ve Vyškově 2013

Kariérové poradenství nabývá v současné době stále většího významu. Žáci stojí před volbou profesní dráhy a našim cílem je, aby si tímto životním úkolem dokázali poradit. Profesní orientace je utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání. 

IPS ÚP Vyškov - významný sociální partner v kariérovém poradenství

 

Pro přípravu budoucích absolventů na optimální uplatnění na trhu práce spolupracuje ISŠ s celou sítí sociálních partnerů. Jejich společným cílem je podporovat a pomáhat v plánování individuální cesty žáků světem práce a vzdělávání.
K nejvýznamnějším institucím patří Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Nespornou výhodou tohoto partnerství je úzké sepětí úřadu práce s prostředím trhu práce a tedy i schopnost poskytovat aktuální informace o vývojových trendech na trhu práce v nejrůznějších souvislostech.
Během zimních měsíců zrealizovaly všechny vycházející ročníky naší školy exkurzi do IPS ÚP ve Vyškově. Návštěva vhodně doplnila výuku a informace, které žáci získali  ve škole.
Studenti během své návštěvy ocenili především kvalitní, aktualizovanou informační základnu tohoto pracoviště, vztahující se k možnostem dalšího vzdělávání – na středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Žáci učebních oborů přivítali zejména informace o vývoji na trhu práce v regionu i celé ČR,
o nabídce volných pracovních míst, o podmínkách uzavření pracovního poměru, o postupech, jak hledat zaměstnání, o problému nezaměstnanosti.
Jako velmi přínosný hodnotili informativní videofilm i erudovaný přístup pracovniíka pana Ing. Radomila Novotného, jemuž patří náš dík za dlouholetou  spolupráci.

Mgr. Anna Spáčilová

 

 

Webové stránky Úřadu práce Vyškov si můžete prohlédnout zde.

 

Go to top