Termíny opravných a náhradních ZZ - prosinec 2019

Ředitelka školy oznamuje, že jsou stanoveny termíny pro vykonání opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019. Upozorňujeme žáky, kteří chtějí závěrečnou zkoušku vykonat, na povinnost písemné přihlášky ředitelce školy, která musí být doručena nejpozději 1 měsíc před termínem zkoušky (v letošním roce do 4. listopadu 2019).

 Termíny ZZ v opravném termínu